ไม้ใบ, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

ต้นโกสนใบเหลืองแห้งตาย

NULL

ถาม : ผมสนใจจะปลูกต้นไม้ในยามว่าง ต้นไม้ที่ปลูกมีกล้วยไม้ บอนสี โกสน ปัญหาคือโกสนพอปลูกไปได้สักระยะหนึ่งใบเริ่มร่วง เหลือง + แห้งในที่สุด และสุดท้ายโกสนก็จะตาย บางต้นเหี่ยวเฉาไปเองไม่ทราบว่าเป็นอะไร ดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินที่ขายตามท้องตลาดและดินใบก้ามปูผมจะใช้มะพร้าวที่หั่นผสมไปด้วย น้ำที่ใช้รดเป็นน้ำบาดาล รดวันละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นตอนเช้าแสงแดดได้รับบ้างไม่ได้รับบ้าง ปุ๋ยที่ใช้ 16-16-16 ปุ๋ยชีวภาพและมูลสัตว์บ้าง ผมลงทุนซื้อต้นโกสนมาหลายต้น แต่ยังหาสาเหตุและการแก้ไขยังไม่ได้ จึงอยากถามถ้ามีเอกสารแนะนำช่วยส่งมาด้วย (ถนอม ผดุงสงฆ์ 64/85 ม.4 ต.วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา 13000)


        

fiogf49gjkf0d

  ตอบ : อาการโดยรวมคือพืชอ่อนแอลง เชื้อราทางดินเข้าทำลายทางท่อน้ำท่ออาหารแล้วตาย ดินในท้องตลาดและใบก้ามปูหนาปลูกพืชอื่นไม่ตายก็ไม่น่าจะใช่ปัญหา ปัญหาอาจอยู่ที่รากยังไม่แข็งแรงพอ เป็นรากกิ่งตอน เขาตัดมาขายใหม่ ๆ ใบก็สดดี ปลูกแล้วรากจับดินช้าค่อย มีภาวะขาดน้ำเพิ่มขึ้นทีละน้อยจนรุนแรง แก้ปัญหาโดยปลูกต้นใหม่ใช้ถังพลาสติกคลุมเพื่อลดการคายน้ำทางใบ จนกว่ารากจะจับดินใหม่ได้ดีจึงค่อยเอาถุงออก

          ปัญหาอาจเกิดจาการปลูกในหลุมน้ำขังง่ายกาบมะพร้าวอุ้มน้ำมากเป็นตัวซ้ำเติม แก้ไขโดยยกโคกก่อนแล้วจึงปลูกเพื่อให้ระบายน้ำดี เพิ่มความแข็งแรงโดยใช้ดินปลูก 4 ส่วนผสมภูไมท์ซัลเฟต 1 ส่วนเป็นดินปลูก ลดเชื้อโรคในดินโดยใช้ราเขียวไตรโคเดอร์ม่า 1 กก. ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 50 กก. เวลาที่เราใส่ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน ตรวจพีเอชดินถ้าเปรี้ยวเกินไป หรือต่ำกว่า 5.8 ค่อย ๆ แก้ไขโดยปูนมาร์ลหรือหินปูนบดอาจใส่มัยคอร์ไรซ่าที่โคนต้นเพื่อกันท่าเชื้อราโรคพืชที่จะกินรากได้.


ที่มา : นสพ. เดลินิวส์ฉบับที่ 20,462 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2548 หน้าที่ 12