พืชผักกินใบ, พืชผัก-พืชไร่

ต้นหอมผักชีมีใบปัญหาใบเน่า ใบไหม้ใช้บีเอสพลายแก้ว

fiogf49gjkf0d

การปลูกหอม
ปลูกผักชีบ้านเราก็ยังถือว่าเป็นอาชีพที่ยังพอยังชีพอยู่ได้ ถึงแม้ว่าการผลิต
การปลูกจะดูยากเย็นแสนเข็ญอยู่บ้างพอสมควร
เพราะต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเชื้อโรคที่สะสมอยู่ในดิน
ทำให้การปลูกซ้ำที่รอบสอง รอบสามจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคเข้าทำลาย
จนทำให้ผลผลิตเสียหายถูกทำลาย หรือไม่ก็สิ้นเปลืองค่าปุ๋ยค่ายามากเกินกว่าเหตุ
เนื่องด้วยการดูแลรักษาแบบการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะมีต้นทุนที่สูงกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่สามารถหมักขยายต่อเชื้อเพื่อลดต้นทุนให้ลดลงหรือเกิดความเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรและท้องถิ่นนั้นๆ


fiogf49gjkf0d

การปลูกต้นหอมและผักชี
จะมีโรคอยู่อย่างหนึ่งคือโรคที่เกี่ยวกับใบไหม้
จากเชื้อราโรคพืชเข้าทำลายนอกเหนือจากอากาศร้อนและน้ำในดินมีไม่เพียงพอต่อการส่งไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของกิ่ง
ก้าน ใบ ผักชีจนเป็นสาเหตุที่ทำให้ใบเหี่ยวเฉาและแห้งเหี่ยวได้แล้ว ก็จะพบว่ามีเชื้อราโรคพืชในกลุ่ม
ในสกุล ออลเทอนาเรีย (
Alternaria) ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ว่า
ออลเทอนาเรียพอร์ไร (
Alternaria porri) โรคนี้นับเป็นโรคที่สำคัญจะเกิดเป็นประจำกับหอม  ซึ่งหมายถึงหอมทุกชนิดรวมทั้งหอมญี่ปุ่น
และกระเทียม  ซึ่งรวมทั้งกระเทียมต้น (
leck)
ด้วย จึงทำให้การปลูกหอม
ผักชีและกระเทียมไม่สามารถที่จะปลูกซ้ำที่กันได้ง่าย
ถ้าไม่มีประสบการณ์ความรู้ที่เพียงพอ

ปัจจุบันเราสามารถสร้างกองทัพจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราโรคพืชได้
ด้วยการเพิ่มจำนวนเชื้อไตรโคเดอร์ม่าลงในแปลงเพาะปลูก เพื่อทำหน้าที่คอยดูแลรักษาป้องกันอาณาจักรมิให้เชื้อราศัตรูเข้าทำลายรบกวนได้ง่ายๆ
ด้วยการนำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า
1
กิโลกรัมหมักขยายกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก
50 กิโลกรัม
พรมน้ำพอชื้น คลุมกองด้วยผ้าแสลนด์หมักทิ้งไว้ประมาณ
3 คืน
แล้วนำมาโรยบนแปลงปลูกหอม ผักชี เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า จะเจริญเติบโตขยายอาณาจักร
แย่งพื้นที่ แย่งแหล่งอาหารจากเชื้อราศัตรูหอม ผักชีเหล่านี้ โดยเฉพาะ กลุ่มของ
ออลเทอนาเรีย (
Altermaria) ให้อ่อนแอและล้มตายลงไป
และไม่สามารถที่จะมีกำลังตื่นขึ้นมาทำลายได้ใหม่
ตราบใดที่เชื้อราไตรโคเดอร์ม่ายังคงสร้างอาณาจักรอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่
ส่วนการรักษาทางใบหรือยอดนั้นแนะนำให้ใช้จุลินทรีย์ บีเอสพลายแก้ว ในอัตรา
100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในช่วงเย็นแดดอ่อน
หรือจะใช้วิธีการหมักขยายเชื้อเพียง
5 กรัมกับน้ำมะพร้าวอ่อน
1 ผล หมักทิ้งไว้ 1 
-2 วันแล้วนำไปผสมกับน้ำ 20
ลิตรฉีดพ่นทุก
3 -7 วัน,  ในส่วนของอาการไหม้ที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคท่านก็สามารถใช้ฟางหรือเศษไม้ใบหญ้าคลุมดินและฉีดพ่นน้ำเป็นละอองฝอยในวันที่อากาศร้อนหรือแล้งจัด
เพื่อสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและให้ความชุ่มชื้นแก่ดินและต้นหอม ผักชีไปในตัว

มนตรี 
บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com