จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

ต้นทุเรียนโทรมยา ไม่แตกใบอ่อน ไม่ออกราก หนีไม่พ้นรากเน่าโคนเน่า

วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงต้นทุเรียนโทรมยา โทรมยาในที่นี้ก็หมายถึงการราดพวกยาที่ทำให้เกิดทุเรียนนอกฤดู พวกแพคโคลบิวทราโซล หรืออาจจะมีบางกลุ่มใช้

พวกโพแทสเซียมคลอเรตที่ใช้ในลำไยที่ทำให้พืชที่ได้รับสารพวก โพแทสเซียมคลอเรตหรือพวกโซเดียมคลอเรตเมื่อได้รับสารนี้ไปแล้วก็จะมีการสะสมคาร์บอน

หรือคาร์โบไฮเดรตคือกินไนโตรเจนก็ยังมีอยู่คือกินไปแล้วย่อยไม่ได้เพราะว่ากระบวนการของโพแทสเซียมคลอเรตที่ใช้ในลำไยไปทำลายระบบน้ำย่อยหรือเอน

ไซม์ที่ชื่อว่า ไนเตรตรีดักเท เพราะฉะนั้นเมื่อพืชได้รับไนโตรเจนจากไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ หรือจากปุ๋ยยูเรีย 46-0-0  หรือ ปุ๋ยแอมโม

เนียมซัลเฟต 21-0-0 หรือแคลเซียมไนเตรท ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลักเขาก็จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้งานไม่ได้ไนโตรเจนก็ไม่ถูกสะสมในใบก็เป็นตัว

คาร์โบไฮเดรตเข้ามาแทนที่เองเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดการออกดอกหรือตัวแพคโคบิวทราโซลที่เนเหมือนยาสามัญประจำบ้าน ประจำสวน ตัวนี้จะไปทำลายระบ

บจิบเบอเรลลิค แอซิด คือจิบเบอเรลลิค แอซิด ทำหน้าที่ในการสร้างยอดอ่อน แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราราดยาหรือสารแพคโคลบิวทราโซลก็จะทำให้การสร้างยอด

อ่อนน้อยลง เมื่อยอดอ่อนไม่เกิดใบเดิมก็มีการสะสมอาหาร สะสมอาหารที่เป็นคาร์บอนหรือคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรตเกิดจากการที่มีพืชสังเคราะห์แสงที่มีตัว

น้ำตาลกลูโคส สร้างเป็นน้ำตาลกลูโคสและเปลี่ยนโมเลกุลเป็นฟรุกโตส น้ำตาลฟรุกโตสก็คือน้ำตาลผลไม้ แล้วก็ไปเกาะเกี่ยวกับน้ำตาลกลูโคสอีกตัวหนึ่งกลาย

เป็นมีกลูโคส 2 ขา แล้วก็ฟรุกโตส 1 ขา ก็เป็นตัวน้ำตาลตัวใหม่ที่ชื่อว่าน้ำตาลซูโครสหรือน้ำตาลทรายซึ่งก็จะไปทำหน้าที่ในเรื่องของการสร้างโครงสร้างคาร์โบไฮ

เดรต เพื่อแปลงเป็นเนื้อไม้ซึ่งประกอบไปด้วยเซลลูโลส ลิกนิน และก็เฮมิเซลลูโลส แล้วก็คาร์โบไฮเดรตส่วนเกินที่ไปสร้างแป้ง น้ำตาล กรดอินทรีย์อะไรต่างๆที่

สะสมอยู่ในใบความจริงแล้วถ้าเป็นกระบวนการของไทยกรีนอะโกรหรือกระบวนการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ เราจะใช้ฮอร์โมนไข่ เราจะใช้แนวทางการทำให้พืช

ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลำไย มะม่วง ทุเรียน ทำในรูปแบบปลอกก่อนฤดูหรือนอกฤดูแบบไม่ทรมานต้นไม้คือการใช้หินแร่ภูเขาไฟตรึงไนโตรเจนใช้น้ำตาลทราย ฮอร์โมน

ไข่ ใช้ไซโตไคนินจากสาหร่าย ใช้ปุ๋ยแม่ปุ๋ยที่ชื่อว่าโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตใช้โพแทสเซียมคลอไรด์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักๆที่เราเอาไปใช้ในการทำให้ทุเรียน

หรือไม้ผลต่างๆนั้นไม่ทรมานเมื่อมีการออกนอกฤดู แต่ทีนี้การใช้สารหรือยาและทำให้ผลข้างเคียงทำให้ทุเรียนอายุสั้น โทรม อ่อนแอ ซึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันว่าก็ทำ

ให้ใบอ่อนก็ไม่มีเพราะว่าบางที Over dose ของสารมันมาก รากก็ไม่ออก กลายเป็นรากแก่ๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง วันนี้เรามาพูดถึงต้นทุเรียนโทรมยา ทำให้ไม่แตก

ใบอ่อน ไม่ออกราก และก็หนีไม่พ้นโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมา ที่สะท้อนให้เห็นความชัดเจนก็คือว่านอกจากจะเป็น 2 ตัวที่เป็นตัวทำให้ทุเรียนนั้นชำรุดทรุดโทรมก็ยังมี

ยาเคมีพวกยาฆ่าหญ้าอื่นๆรวมถึงพวก พาราควอตที่มีการแบนไปแล้ว และก็พวก ไกลโฟเซต ที่กำลังต่อสู้ ดึงดันกันอยู่แล้วก็ยังมีสารพิษพวกยาฆ่าแมลง ฆ่าหนอน

พวกคลอร์ไพริฟอส พวกคาร์โบซัลแฟน เมทามิโดฟอส ชื่อสารพิษที่รุนแรงเหล่านี้ ถ้านึกไม่ออก ก็ให้นึกถึงพวกสาร DDT ที่มีการยกเลิกไปเมื่อหลายสิบปีก่อนอา

จจะเกือบ 40-50 ปี DDT เมื่อก่อนที่เอามาฉีดใช้กันแบบยาสามัญประจำบ้านเอามาฆ่าหนอนฆ่ายุงเยอะแยะมากมาย แต่ปรากฏว่าพอมนุษย์ใช้งานมาหลายสิบปีเป็น

ร้อยปีพึ่งรู้ว่ามันมีไซต์เอฟเฟคหรือมีผลข้างเคียง ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้มนุษย์บางทีก็ร่ำรวยจากการใช้สารพิษในวัยหนุ่มแต่ก็ต้องมาเสีย

ชีวิต เสียเงินเสียทอง ที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริดมาตั้งแต่วัยหนุ่มหมดไปกับการรักษาพยาบาลจากโรคที่มันอยู่ๆก็เกิดมาจากการที่ได้รับสารพิษจากผลข้างเคียงบาง

คนก็เป็นโรคสะเก็ดเงินสะเก็ดทอง เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ปากเบี้ยว มือหงิก เป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างถาวร ผู้หญิงก็เป็นหมัน สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจาก

การที่ตัวเกษตรกร ตัวผู้บริโภค รับสารพิษต่างๆที่มันมีอันตรายรุนแรงเกิน พอเราจะเอาเคมีที่เป็นพิษรุ่นใหม่ๆเข้ามาก็จะเกิดการต่อต้านจากบริษัทยาเก่าๆเพราะว่า

เคยเขาเรียกว่าของเคยค้าม้าเคยขี่ ขายสารพิษเคมีมาแต่ดั้งเดิม ไม่ต้องไปทำตลาดใหม่ ไม่ต้องทำโฆษณาใหม่ ไม่ต้องเปลืองต้นทุนในการอธิบาย เกษตรกรใช้จน

ชิน แต่ทีนี้ใช้มาเกือบจะ 100 ปี บางทีเราก็พิสูจน์แล้ว บางทีทำให้มันไปตกค้างในน้ำประปา ตกค้างใน กุ้ง หอย ปู ปลา แล้วก็สัตว์ต่างๆที่มันกินเป็นห่วงโซ่อาหารแล้ว

ก็ทำให้สารพิษไปอยู่ในน้ำนมของแม่สู่ต่อทารก ทำให้สมองทารกไม่พัฒนาแล้วก็ไปทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ถ้ามาโฟกัสถึงเรื่องของต้น

ทุเรียน ก็ต้องบอกว่ามันทำให้ทุเรียนไม่โต อย่าลืมว่ายาฆ่า หรือคลุมหญ้า หญ้าคือพืชชนิดหนึ่ง แต่วัชพืช หญ้าถ้ามันปลูกเป็นไร่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็ไม่เรียกว่า

วัชพืชแต่หญ้าที่ไปอยู่ในโคนต้นไม้ในสมัยโบราณสมัยก่อนเขาเรียกว่า วัชพืชไม่ต้องการ แต่ไทยกรีนอะโกรเราพูดเรื่องหญ้าที่ดีและมีประโยชน์ต่อต้นทุเรียน ต่อสวน

มะนาว สวนส้ม หญ้าจริงๆแล้วไม่ใช่ผู้ร้าย การใช้ยาฆ่าหญ้า หญ้าก็คือพืชชนิดหนึ่ง ทุเรียนก็คือพืช เอายา หญ้ามันต้นเล็กกว่าทุเรียน การใช้ยาฆ่าและคลุมก็คือดู

เหมือนไม่มีไซด์เอฟเฟคหรือผลข้างเคียงต่อต้นทุเรียนแต่ถ้าใช้มาเป็น 10 20 30 ปี เอาง่ายๆว่ายาฆ่าหญ้าสมัยก่อนไม่เป็นอันตราย แล้วทำไมเดี๋ยวนี้มันเป็นอันตราย

ที่เป็นอันตรายเพราะว่ายาฆ่าหญ้าเวลามันมีความเข้มข้นจากการที่เราใช้สั่งสมบ่มเพาะอยู่ในผืนดินแผ่นน้ำ เหมือนมันเข้มข้นขึ้น เข้มข้นจนทำให้ดินอิ่มตัว อิ่ม เอิบ

อาบไปด้วยสารพิษทั้งยาฆ่าหญ้า ฆ่าหนอน ฆ่าแมลงที่มันสะสมตกค้างจากการฉีดพ่น อย่าลืมว่าเรานำเข้าสารพิษมาปีหนึ่งหลายหมื่นตัน หลายหมื่นตันมูลค่าก็เป็น

เกือบหลายหมื่นล้านบาทหรือเรียกว่าเป็นแสนบาทการที่นำพวกยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าหนอน แมลง ยาฆ่าเชื้อรา รวมถึงปุ๋ยเคมีต่างๆถ้าเราไปสืบค้นในหมวดของสำนัก

งานเศรษฐกิจ

การเกษตร พวกนี้มันจะมีชื่อว่าเป็นพวกอินเซคดีไซน์คือยาฆ่าแมลง เฮิร์บดีไซน์พวกยาฆ่าหญ้า แล้วก็ฟังก์จิไซน์คือพวกยาฆ่าเชื้อรา เรานำเข้ามาเป็นหมื่นๆตัน 10 ปี

ก็เป็นแสนๆตัน 20 30 40 50 ปี มันจะไปไหน ฉีดไปบนต้นพืชเพื่อป้องกันโรคแมลงและหนอน เขาบอกว่ามันอยู่ป้องกันปกป้องเพียงแค่ 10 % หรือ 20 % ส่วนที่มัน

ไหลชะล้างจากทรงพุ่มพืชลงไปสู่ผืนดินแผ่นน้ำ 80 % มันก็ไหลลงไปสู่ ห้วย หนอง คลอง บึง ก็สะสมมา 20-30 ปี สวนส้มบางมดเมื่อก่อนก็เจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียง

ใช้สารพิษสะสม 10-20 ปีก็ดินเสื่อม น้ำก็ทราม ก็เปลี่ยนมาเป็นทุ่งรังสิต หรือไปชลบุรี สวนส้มรังสิตเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ตั้งแต่คลอง 4 คลอง 5 คลอง 6 ไปจนเกือบ

ถึงนครนายก คลอง 15 คลอง 16 มีแต่สวนส้มมากกว่า 90 % แต่สวนส้มเหล่านี้ซื้อยาเคมีที่เป็นสารพิษมากมายมหาศาล เอาง่ายๆว่าส้มราคาดีคนปลูกก็เป็นเศรษฐี

คนปลูกซื้อยาเคมีในการเกษตรบางทีซื้อมากกว่าร้านขายปุ๋ยยาข้างถนนธัญบุรี นครนายกด้วยซ้ำ ใช้ไปจนดินเสื่อมน้ำทรามปลูกอะไรไม่ขึ้น มีส้มมาก็เจอทั้งคอป

เปอร์ เจอทั้งสารพิษ ดอกออกมาก็ร่วงหมด เพราะรากมันเจ็บปากรากก็คือปากมัน มันไม่สามารถสร้างรากฝอยได้ รากใหม่ไม่เกิด ปากใหม่ไม่เกิดก็กินอาหารไม่ได้

ดอกออกเยอะเหมือนทุเรียนแต่กินไม่ได้ก็ต้องสลัดลูกทิ้ง ดินเสียจากการใช้สารพิษก็ย้ายไปนครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร ตอนนี้กำแพงเพชรเป็นเมืองส้มร้างอีก

เหมือนกันก็ย้ายไปเชียงใหม่ เชียงราย ฝาง เพิ่มขึ้น แม้ว่าเชียงใหม่ เชียงราย  จะมีสวนส้มชื่อดัง เป็นเจ้าใหญ่อยู่แล้ว ตอนนี้ก็เสื่อมทรามลงไปก็ย้ายข้ามโขงไป

ไปลาว ไปกัมพูชา อันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นว่าถ้าเราใช้สารเคมีที่เป็นพิษเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแพคโคลบิวทราโซล จะเป็นพิษโดยตรง หรือโดยอ้อมก็ต้องมั่นใจว่ามีพิษ

คงไม่มีใครกล้าไปดื่ม ไม่ต้องดื่มก็ได้แต่แน่นอนว่ามันมีผลข้างเคียงและก็พวกโพแทสเซียมคลอเรตหรือสารพิษจากการฉีดพ่นฆ่าเพลี้ย หนอน แมลง รา ไรต่างๆ ดิน

ตรงนี้ที่ทำให้ต้นทุเรียนอ่อนแอ ชำรุด ทรุดโทรม หรือ เรียกว่าโทรมยา ไม่นับรวมเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ที่ทุเรียนราคาไม่ดีก่อนจีนจะเข้ามาก็จะมีพวกมือปืนรับจ้างก็คือพวก

กลุ่มเกษตรกรที่รับจ้าง เช่าสวน และก็เจ้าของสวนแบบถอดใจ ไม่มีเงินทุน ราคาถูก พวกมือปืนรับจ้างจะเข้ามาใช้แพคโคลบิวทราโซลเรียกว่ามาเหมือนพวกตั๊กแตน

ปาตังก้า คือมากินอย่างเดียวเลยกินแล้วก็อพยบไปสวนอื่น คำว่ากินหมายถึงว่ามันอัดยาแบบมหาศาลอัดให้ต้นทุเรียนเหมือนจะตาย ต้นทุเรียนตายมันเครียด เขาจะ

หลั่งสารเอสทูลีนและก็สร้างดอกออกผลเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะตายก็ต้องรีบสร้างเผ่าพันธุ์สร้างดอก ดอกก็ดกเยอะ ดกเยอะ ผลผลิตเยอะ พวกมือปืนรับจ้างที่เป็น

กลุ่มเกษตรกรมารับจ้างทำก็จะได้ผลผลิตไปเยอะทำรุ่น 2 รุ่น สวนมันก็เจ๊งโทรม ก็ย้ายไปสวนใหม่ที่ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ทิ้งสวนไว้ 2-3 ปี กำลังอุดมสมบูรณ์ ก็ไปตัด

แต่งกิ่ง ราดสาร ก็จะได้ผลผลิตเยอะ แต่ต้นทุเรียนก็โทรม แต่ถ้าเป็นเกษตรกรปกติ ธรรมดา ก็อาจจะเขาเรียกว่าฆ่าตัวเอง ฆ่าตัวเองหมายความว่าก็ใช้ยาฆ่าหญ้า ใช้

แพคโคล Over dose ใช้จนใบอ่อนรุ่นถัดไปเกิดใบอ่อน ใบยังไหม้ขอบใบ ใบหงิก ใบงอ ใช้สารพิษ ชำรุด ทรุดโทรม จนดินบางทีก็เป็นกรดจากปุ๋ยเคมีก็ได้ เป็นกรด

จากสารพิษ ไปดูข้างกล่องยาฆ่าหนอน ฆ่าแมลง ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยแอซิด แอซิดแปรว่ากรด การใช้แล้วลงมาที่โคนต้นทุเรียนที่แบกผลเยอะๆจากความต้อง

การหรือความอยากของเพื่อนๆหรือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือใช้คำว่าโรคก็ได้คือจริงๆ ต้น ทรงพุ่ม ใบ แบกผลไว้ได้แค่ 10 ผล 15 ผล แต่แบก มีความต้องการมาก

แบกสัก 50 ผล เช่นต้น 10 ปี ต้องดูทรงพุ่ม ดูอะไรให้ดี ไปแบกเยอะต้นแม่ก็ทำงานหนัก รีดสารอาหารต่างๆอยากมากมาย ทุเรียนที่ได้ทั้ง รับทั้งแพคโคลบิวทราโซล

สารทำนอกฤดูหรือพวกโพแทสเซียมคลอเรตหรือพวกไทโอยูเรีย สารที่ทรมานทำให้เกิดดอกทั้งหลาย สารพิษต่างๆมันอุ้มโอบอยู่ในดิน ก็จะทำให้ดินมีทั้งพิษมีทั้ง

เค็มมีทั้งเกลือมีทั้งกรดรากก็ไม่ยอมออก พอออกมาแล้วสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมถ้ารากไม่ยอมออกรากมันก็แก่ไปเรื่อยๆเหมือนใบไม้ที่แก่ก็จะค่อยๆเหี่ยวแห้ง

จากสีเขียวเป็นสีเหลือง สีแสด สีน้ำตาล แล้วก็เป็นใบไม้แห้ง รากไม่มี แก่ เก่า รากก็เน่า ใบอ่อนก็ไม่เกิด แม่ครัวก็มีแต่แม่ครัวเก่าๆแก่ๆ ตอนแรกก็จะทำท่านิ่งๆ โทรมๆ

พอโทรมมากเข้าอ่อนแอ โรคก็ฉวยโอกาสเข้ามา ตรงนี้คือ ที่ทำให้ทุเรียนยืนต้นตาย สาเหตุเกิดจากส่วนใหญ่จากเชื้อราไฟทอปธอร่า เพราะรากอ่อนมันไม่เกิดการ

เจริญเติบโตไม่พัฒนาตรงนี้บางทีการใช้ยา สมัยก่อนเขาใช้ยาฆ่าเชื้อราเก่งๆที่เป็นเคมีบางทีก็ใช้ไม่ได้ผลที่ลงท้ายด้วยเลข 400 ถ้าเจอแบบโคม่ายังไงก็ไม่อยู่เรียก

ว่าไม่เข้าใจสภาพของต้นทุเรียน ยิ่งต้นอายุ 20-30 ปีแล้วก็ข้างล่างมีแต่เคมีที่เป็นพิษรากก็แก่ สร้างใบอ่อนก็ไม่ได้ รากอ่อน รากฝอย ก็ไม่เกิด ก็แก่จนทรุดโทรม

อ่อนแอ โรครากเน่าโคนเน่าก็ถามหาทำให้ทุเรียนเมืองจัน ภาคตะวันออกก็ว่าได้เกือบทั้งภาคมีปัญหาทุเรียนยืนต้นตาย รากเน่าโคนเน่ามากกว่า 70-80% ไปดูได้

เลยเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ไล่ขึ้นมา ช่วงหลังๆที่จีนมาอาจจะช่วงปลายๆก็คนที่ยังไม่มีความรู้เยอะก็จะเจอพวกนี้ ทางทีมงานของเราเคยไปดูทั้งทุเรียนชุมพร ทุเรียน

ตะวันออก 2 ภาคนี้ เมื่อก่อนนี้ก็จะดูแลแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งป่าละอูที่ล่าสุดก็มีท่านพลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ท่าน

ก็พยายามดูว่าทำไมทุเรียนที่นี่รสชาติดี เนื่องด้วยว่าไม่มีฝนแดด แปดสี่เหมือนภาคใต้กับจันทบุรีมีสภาพน้ำที่สะอาด บริสุทธิ์ เขาไปลงทุนและก็ปลูกทุเรียน แต่ความ

จริงก่อนหน้านี้เราก็มีกลุ่มเกษตรกรที่ให้เราดูแลแถวทางป่าละอูมากพอสมควรเคยไปบรรยายด้วย ส่วนชุมพรก็เยอะหลายสวนหลายแปลง ก็เราจะใช้เทคนิคในการที่

ว่าจะต้องดูแลทำความเข้าใจ แล้วก็ทำผลผลิต ดอก ผล ให้มีความเหมาะสมที่สำคัญเราจะไม่ให้มีการใช้สารพิษแม้แต่หยดเดียว และสามารถอยู่รอดปลอดภัยตาม

วิถีทางธรรมชาติ ทางทีมงานไทยกรีนอะโกรฟาร์ม จ.อ่างทอง ได้เคยนำมาเล่าให้ฟังปลูกข้าวไม่ใช้สารพิษแม้แต่หยดเดียว เราได้กำไร 40-50 % แม้ว่าผลผลิตต่อ

ไร่จะน้อยแต่ต้นทุนต่ำ บางทีเราทำทุเรียน สารเคมีสารพิษได้กำไร 100 % แต่ต้นทุน 80-90% แต่ถ้าสามารถดูแลปรับปรุงบำรุงดิน เราเคยบอกเทคนิค 5 วิธีการของ

แนวทางทำเกษตรปลอดสารพิษ ดินต้องดี มีอาหารครบโภชนาการ สร้างความต้านทานโรคแมลง เปลี่ยนแปลง pH น้ำ ก่อนฉีดพ่น หมั่นฝึกฝนหนทางชีวภาพ หัวใจ

5 ขั้นตอน เพื่อนๆจำได้ ทำได้มันไม่ต้องใช้สารพิษและก็จะทำการเกษตรได้ค่อนข้างดี

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปอลดสารพิษ www.thaigreenagro.com