สารพันเห็ด, เห็ดแครง เห็ดตีนตุ๊กแก

ต้นทุน ปัญหาของการเพาะเห็ดแครง

fiogf49gjkf0d

การเพาะเห็ดแครงโดยใช้สูตรขี้เลื่อยไม้ยางพารา
100 กิโลกรัม รำละเอียด 50 กิโลกรัม พูมิช 2 กิโลกรัม ดีเกลือ 200 กรัม น้ำ 70-80 ลิตร จะได้ก้อนเชื้อเห็ดแครงประมาณ 385 ก้อน(600 กรัม) ซึ่งจะมีมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดประมาณ
1
,476.5 บาท ตามรายการต่อไปนี้

 1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา                                 100          กก.                          150           บาท
 2. รำละเอียด
  (รำอ่อนข้าวเจ้า)                     50            กก.                          250          บาท
 3. พูมิช                                                        2              กก.                          14            บาท
 4. ดีเกลือ (แมกนีเซียมซัลเฟต)                   2              ขีด                           2             บาท
 5. ถุงเพาะเห็ด                                             2              กก.                          150          บาท
 6.  คอขวด                                                    1              แพ็ค                        150          บาท
 7. จุกประหยัด                                             1              แพ็ค                        245          บาท
 8. สำลีเทา
  (ใยฝ้าย)                                      1              กระสอบ                 140          บาท
 9. ยางรัด
  (วงเล็ก)                                         1              กก.                        80-100      บาท
 10. เชื้อเห็ดแครง                                            3              ขวด                        30            บาท
 11.  ค่าเชื้อเพลิงในการนึ่งก้อน                     5-6            ชั่วโมง                   60-70       บาท
 12. ค่าแรงงาน
  (ผสม/อัดก้อน)                       385           ก้อน                      115.5        บาท

ต้นทุนผันแปรในการผลิตเฉลี่ยประมาณ
4-5 บาทต่อก้อน ซึ่งจะเพิ่มหรือลดลงขึ้นอยู่กับราคาขี้เลื่อยไม้ยางพารา รำละเอียด
และยาง/พลาสติกแต่เมื่อเก็บผลผลิตแล้วจะขายได้ 20-30 บาท/ก้อน ทีเดียว ทำให้มีกำไร
16-25 บาท/ก้อน กล่าวคือ “เชื้อเห็ดแครง 1 ก้อนสามารถเก็บผลผลิตได้เฉลี่ยประมาณ
200 กรัม”

เห็ดแครง2.png

fiogf49gjkf0d

ปัญหาในการเพาะเห็ดแครง

ปัญหาของการเพะเห็ดแครงส่วนใหญ่คล้ายกับการเพาะเห็ดชนิดอื่นๆ
เช่น

 1. เห็ดออกดอกที่จุก
  ทั้งที่เส้นใยยังเดินไม่เต็มก้อน ซึ่งเกิดจากขณะทำก้อนเชื้อไม่ได้เจาะรูให้ลึก
  จึงทำให้หัวเชื้อไม่ได้อยู่ตรงก้อนเชื้อ
 2. เชื้อเห็ดที่ใส่ลงในก้อนเชื้อไม่เดิน
  เกิดจากหัวเชื้อเห็ดอ่อนหรือเกิดจากหัวเชื้อผ่านการต่อเชื้อหลายครั้ง
  ทำให้เส้นใยอ่อนแอ จึงไม่ควรมีการต่อเชื้อมากกว่า 5 ครั้ง
 3. เส้นใยเดินแล้วหยุด
  เกิดจากถุงก้อนเชื้อมีความชื้นมากเกินไป
 4. การเจริญเติบโตของดอกเห็ดไม่สมบูรณ์
  เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความชื้นในโรงเรือนไม่เพียงพอ ทำให้ดอกแห้งได้
  รดน้ำมากเกินไป ทำให้น้ำขังอยู่ในถุงเห็ด ทำให้เห็ดเน่า
  เชื้อจุลินทรีย์เข้าทำลายก้อนเชื้อเห็ดหลังจากเปิดถุง เนื่องจากโรงเรือนสกปรก
  จึงควรทำความสะอาดโรงเรือนเพื่อป้องกันแมลงเข้าไปทำลายก้อน
 5. เชื้อเห็ดที่ไม่งอกควรขุดหลุมฝังก้อนหรือหมักย่อยทำปุ๋ยเพื่อลดการระบาดของศัตรูเห็ด

สำหรับราคาจำหน่าย ณ ปัจจุบัน รับซื้อหน้าฟาร์ม
เห็ดแครงสด กิโลกรัมละ100-150 บาท สำหรับเห็ดแครงแห้ง กิโลกรัมละ 400-500 บาท จากปริมาณผลผลิตที่มีจำหน่ายในท้องตลาดถือว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
เห็ดแครงจัดได้ว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ
การเพาะดูแลรักษาก็ไม่ยาก เป็นที่ต้องการของตลาด มีผู้เพาะเลี้ยงน้อย ราคาดี
เกษตรกรท่านใดสนใจเพาะเห็ดแครงเป็นอาชีพหรือเสริมสร้างรายได้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 02-9861680-2 หรือได้ที่คุณเอกรินทร์  ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)โทร. 081-3983128  

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ 
ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

วันที่
08
 มีนาคม พ.ศ. 2554  เสนอแนะติชมได้ที่ email
: [email protected]