การเกษตร, ข่าวเกษตร

ตรวจเยี่ยม การผลิตข้าวอินทรีย์

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่)และโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว
GAP ครบวงจร นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่)และโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว
GAP ครบวงจร   ร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนสำโรง หมู่ 7 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันก่อนด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ผลักดันโครงการสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วนเพื่อชาวนาจะได้มีรายได้เพิ่มและมั่นคงในอาชีพ
โดยในปี 2560โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ได้ดำเนินการพื้นที่ 54
จังหวัดทั่วประเทศ รวมพื้นที่ 308,103.98 ไร่ เกษตรกร 1,242 กลุ่ม 28,479 ราย

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด
55,050 ราย พื้นที่ 750,448 ไร่ รวม 748 แปลง
ส่วนโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว
GAP ครบวงจร ขณะนี้มีการทำบันทึกความตกลงร่วมกัน (เอ็มโอยู)
ระหว่างเกษตรกรในโครงการนาแปลงใหญ่กับโรงสีและวิสาหกิจชุมชน จาก 56 จังหวัด 537
รายโดยมีความต้องการข้าวมากกว่า 8.8 ล้านตัน ในส่วนของข้าวมาตรฐาน
GAP จากนาแปลงใหญ่ มีการเชื่อมโยงตลาดแล้ว เกษตรกร 30 กลุ่ม พื้นที่ 18,829
ไร่ และข้าวอินทรีย์ เชื่อมโยงตลาดแล้ว 66 กลุ่ม พื้นที่ 7,457 ไร่

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่าสำหรับการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
13 อำเภอ 37 กลุ่ม 919 ราย พื้นที่ 10,876.86 ไร่ โครงการนาแปลงใหญ่ จำนวน 5,382
ราย พื้นที่ 70,300 ไร่ รวม 22 แปลง   โดยแบ่งเป็น
ศูนย์ข้าวชุมชน 16 แปลง และเป็น ศพก. 5 แปลง
และโครงการเชื่อมโยงซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 28 ราย
โดยจับคู่กับกลุ่มเกษตรกร 64 กลุ่ม จำนวน 147,656 ไร่ จัดทำเอ็มโอยูแล้ว
มีการประมาณการรับซื้อข้าวอินทรีย์และข้าว
GAP จำนวน 8,291 ตัน ซึ่งเป็นข้าวจากนาแปลงใหญ่มาตรฐาน GAP จำนวน 7 กลุ่ม

ขณะนี้กรมการข้าวกำลังเร่งตรวจประเมินแปลงนาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอห้วยทับทัน โนนคูณ ยางชุมน้อย อุทุมพรพิสัย และอำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 17
แปลง ในระหว่างวันที่ 25
29 สิงหาคม 2560
ซึ่งคณะผู้ตรวจประเมินของกรมการข้าว จะตรวจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน 5 ข้อกำหนด
ได้แก่ พื้นที่ปลูก แหล่งน้ำ การจัดการดินและปุ๋ย
การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
ส่วนโครงการนาแปลงใหญ่นั้นกรมการข้าวได้ส่งเสริมการลดต้นทุนด้วยการสนับสนุนให้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี
และให้ยืมเครื่องหยอดข้าว รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดิน
การจัดการศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์ สนับสนุนการรวมกลุ่ม และตรวจรับรองมาตรฐาน
GAP”
นางสาวชุติมา กล่าว  อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่และนาอินทรีย์สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด.

 

ที่มาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 5/9/2560

เว็ปที่มา  https://www.dailynews.co.th/agriculture/596239

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *