โรคแมลงศัตรูพืช, อื่นๆ

ด้วงหนวดยาว…มหันตภัยร้ายของชาวไร่

fiogf49gjkf0d

           
 

    แม้จะเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกอีกประเภทหนึ่งในยุคที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่
เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว
แต่กระนั้นปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่อ้อยยังต้องเผชิญปัญหาการระบาดของ
“ด้วงหนวดยาว” เข้าทำลายอ้อยสร้างความเสียหายและทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนขยายวงกว้างขึ้น
จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าในพื้นที่ราชบุรี
กาญจนบุรี มีพื้นที่ปลูกอ้อยถูกทำลายไปแล้วหลายหมื่นไร่ ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ
ส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตอ้อยลดลงกว่า
50% หากไม่เร่งควบคุมมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอาจลุกลามไปยังแหล่งปลูกอ้อยอื่นๆ
และกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยเป็นแน่

นอกจากนี้พบว่าในดินร่วนปนทรายด้วงหนวดยาวจะเข้าทำลายสูงกว่าแปลงที่เป็นดินเหนียว
และแปลงปลูกที่มีการให้น้ำจะมีผลต่อการพัฒนาวงจรชีวิตของด้วงหนวดยาว
ซึ่งจะพบด้วงหนวดยาวทุกวัยในแปลงเดียวทั้งหนอนและตัวเต็มวัย รายงานปีการผลิต
2558/59 ในพื้นที่กาญจนบุรี มีการปลูกอ้อยราว 7.5 แสนไร่ ส่วนราชบุรี มีการปลูกอ้อย ประมาณ 2 แสนไร่
จากรายงานของกรมวิชาการเบื้องต้นพบว่าอ้อยที่ถูกด้วงหนวดยาวเข้าทำลายจะทำให้ผลผลิตลดลงในอ้อยปลูกประมาณ
43% และอ้อยตอเสียหายกว่า 50%
ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถไว้ตออ้อยได้ และกระทบต่อปริมาณอ้อยที่เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานน้ำตาล
ทั้งน้ำหนักอ้อยและเปอร์เซ็นต์ความหวาน
ที่สำคัญยังทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงค่อนข้างมาก


                                                                     tigerherb.gifTiger-Cutoff.jpgTiger-Fortran.jpgTiger-Biotact.jpg

    การควบคุมพึงกระทำได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเคมีหรือชีวภาพ
วิธีที่ดียั่งยืนและปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภคมากที่สุดก็ชีวภาพ นั้นคือใช้เชื้อโรคของแมลง(ตัวห้ำตัวเบียน)มาควบคุมการระบาดของแมลงนั้นเอง
คัทอ๊อฟ(บิวเวอร์เรีย) และ ฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม)
ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เกษตรกรให้การยอมรับ
นำมาควบคุมการระบาดของด้วงหนวดยาวในแปลงอ้อย โดยผสมร่วมกับไทเกอร์เฮิร์ป
สมุนไพรไทยที่มีส่วนผสมของขมิ้นชัน กานพลู ตะไคร้หอม หัวไพลและฟ้าทลายโจร ในอัตรา
250 กรัม ต่อ คัทอ๊อฟ(บิวเวอร์เรีย) 500 กรัม +ฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม) 500 กรัม และซิลิซิค
แอซิค(สารเพิ่มความแข็งให้ลำต้นและใบ)
50 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร สลับไบโอแทค(บาซิลลัส ธูริงเจนซิส) 500 กรัม
ควบคุมหนอนวัยเด็กก่อนเข้าดักแด้ โดยฉีดพ่นเว้นห่างกัน
2-3
วัน/ครั้ง ทำซ้ำ
2-3 ครั้งโดยห่างกัน 7
วัน/ครั้ง จนอาการระบาดลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ แล้วค่อยๆ ปรับเปลี่ยนระยะการฉีดพ่นจาก
7 วัน/ครั้ง เป็น 15 วัน/ครั้ง
หรือตามความเหมาะสมควบคุมการระบาดของหนอน เกษตรกรท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
02-9861680-2

เขียนและรายงานโดย :
คุณเอกรินทร์  ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com