โรคแมลงศัตรูพืช

ด้วงหนวดยาว…….ป้องกันได้แบบปลอดสาร

แม้จะเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกอีกประเภทหนึ่งในยุคที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว แต่กระนั้นปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่อ้อยยังต้องเผชิญปัญหาการระบาดของ “ด้วงหนวดยาว” เข้าทำลายอ้อยสร้างความเสียหายและทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนขยายวงกว้างขึ้น

นอกจากนี้พบว่าในดินร่วนปนทรายด้วงหนวดยาวจะเข้าทำลายสูงกว่าแปลงที่เป็นดินเหนียว และแปลงปลูกที่มีการให้น้ำจะมีผลต่อการพัฒนาวงจรชีวิตของด้วงหนวดยาว ซึ่งจะพบด้วงหนวดยาวทุกวัยในแปลงเดียวทั้งหนอนและตัวเต็มวัย

 

 

 

 

การควบคุมพึงกระทำได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเคมีหรือชีวภาพ วิธีที่ดียั่งยืนและปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภคมากที่สุดก็ชีวภาพ นั้นคือใช้เชื้อโรคของแมลง(ตัวห้ำตัวเบียน)มาควบคุมการระบาดของแมลงนั้นเองคัทอ๊อฟ(บิวเวอร์เรีย) และ ฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม) ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เกษตรกรให้การยอมรับ นำมาควบคุมการระบาดของด้วงหนวดยาวในแปลงอ้อย โดยผสมร่วมกับไทเกอร์เฮิร์ป สมุนไพรไทยที่มีส่วนผสมของขมิ้นชัน กานพลู ตะไคร้หอม หัวไพลและฟ้าทลายโจร ในอัตรา 250 กรัมต่อ คัทอ๊อฟ(บิวเวอร์เรีย) 500 กรัม +ฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม) 500 กรัมและซิลิซิค แอซิค(สารเพิ่มความแข็งให้ลำต้นและใบ) 50 กรัม ต่อน้ำ200 ลิตร สลับไบโอแทค(บาซิลลัส ธูริงเจนซิส) 500 กรัม ควบคุมหนอนวัยเด็กก่อนเข้าดักแด้ โดยฉีดพ่นเว้นห่างกัน 2-3 วัน/ครั้ง ทำซ้ำ 2-3 ครั้งโดยห่างกัน 7 วัน/ครั้ง จนอาการระบาดลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ แล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนระยะการฉีดพ่นจาก 7 วัน/ครั้ง เป็น 15 วัน/ครั้ง หรือตามความเหมาะสมควบคุมการระบาดของหนอน สำหรับเกษตรกรที่ต้องการสอบถามหาซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาทดลองใช้สามารถติดต่อได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษค่ะ

 

      

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *