โรคแมลงศัตรูพืช, พืชตระกูล ปาล์ม

ด้วงงวงช่วยผสมเกสรปาล์มน้ำมันให้ติดผลดก

                ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีดอกแยกเพศเป็นดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียการติดผลดกของปาล์มน้ำมันในประเทศที่เป็นแหล่งปลูกดั้งเดิมในแอฟริกานั้น  ส่วนหนึ่งเกิดจากมีแมลงช่วยผสมเกสร  เป็นแมลงประเภทด้วงมีงวงตัวเล็ก ๆ  แมลงนี้มีช่วงชีวิต 30 วัน  ซึ่งจะบินเร่ร่อนในสวนปาล์มน้ำมัน  กัดกินดอกเพศผู้ของปาล์มน้ำมันเป็นอาหาร แต่ด้วยความสะเพร่า หรือดมหรือมองไม่แม่นยำ  หรือเข้าใจผิดไปสัมผัสดอกเพศเมียอยู่บ่อย ๆ  จึงกลายเป็นผู้ช่วยผสมเกสร  ในช่วงที่ดอกต่างบานเต็มที่  ดอกเพศผู้จะทำให้กลิ่นของเกสรฟุ้งกระจายมาก  จะมีด้วงงวงจำนวนมากมาเยี่ยมเยือนที่ต้นปาล์มน้ำมันเหล่านั้น  ด้วงงวงเหล่านี้ขยายพันธุ์ที่ดอกตัวผู้ของปาล์ม  ซึ่งไม่นับเป็นการเสียหาย  เพราะได้ประโยชน์คุ้มค่า ด้วงอยู่ในสกุล  อีลาซิโดเบียส มี 5 ชนิด  เดิมไม่มีในไทย  แต่มาจากการนำเข้าทั้งหมด

fiogf49gjkf0d

                แต่ในสวนปาล์มก็มีศัตรูคือหนอนร่าน  หรือบุ้งร่านต่างๆ  เช่น  หนอนหน้าแมว  หนอนร่างโพนีต้า  หนอนเขาสัตว์  หนอนกินใบทั่วไป  ถ้าระบาดรุนแรงอาจกัดกินเนื้อในจนเหลือแต่ก้านใบ  ที่จริงในสภาพธรรมชาติของไทยมีตัวห้ำ ตัวเบียน  คอยควบคุมแมลงเหล่านี้  แต่บางสภาพของลมฟ้าอากาศและความไม่แข็งแรงของใบจากความไม่สมบูรณ์ของดินก็อาจเกิดการระบาดขึ้นได้  การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช จะทำลายตัวห้ำ ตัวเบียน เป็นอย่างมาก  และทำลายด้วงงวงช่วยผสมเกสรด้วย

                ถ้าจำเป็นจริง ๆ  ต้องฆ่าหนอนให้ใช้เชื้อบีทีชีวภาพ  ซึ่งไม่ทำลายแมลงที่มีประโยชน์  นำเชื้อบีทีมาหมักขยายให้มีปริมาณมากอย่างง่าย ๆ  โดยใช้น้ำมะพร้าวอ่อน  หรือไข่ไก่, หรือนม หรือน้ำเต้าหู้ หมักนาน 24-48  นำไปผสมน้ำเปล่าฉีดพ่น  ก็จะกำจัดหนอนได้ดีและประหยัด  (ขอเอกสารและตัวอย่างเชื้อได้ที่ชมรมถ่ายทอดฯ)  การหว่านแร่ม้อนท์  หรือภูไมท์ซัลเฟตไร่ละ 2-4 กระสอบ  ช่วยทำให้ปาล์มแข็งแกร่งขึ้นมากด้วย  รวมทั้งทำให้ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยต่างๆ  ดีขึ้นด้วย  www.thaiagro.com

  ที่มา  :  ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ  นสพ. เดลินิวส์  ฉบับที่  21,125 วันพฤหัสบดีที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.2550  หน้า 10