หินแร่ภูเขาไฟ, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ดูแลไม้ผลของคุณด้วยภูไมท์ซัลเฟตเหลือง

หากพบปัญหา ดินแห้ง ไม่ร่วนซุย พบเจอโรค และแมลง เนื้อผลไม้ไม่แน่นเต็มผล กลิ่นและรสชาติไม่ดี หมดปัญหาด้วยภูไมท์ซัลเฟตสีเหลือง

ภูไมท์ซัลเฟตเหลืองช่วยทำให้ดินร่วนซุย ดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้น แก้ดินที่เหนียวจัด แก้ดินดาน แก้ดินแน่นแข็ง ช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินช่วยเพิ่มอากาศในดินช่วยอุ้มน้ำของดิน แก้อาการขาดปูน และกำมะถันในพืช แก้พืชแพ้หนาว และร้อนแก้พืชซีดเขียวตองอ่อน แก้พืชโตช้า ผลดีในไม้ผลจะช่วยลดโรค และแมลง ระบบรากดี เนื้อแน่นสีสวย กลิ่นดี เนื้อกรอบอร่อยขึ้น และลดไส้ซึมแฉะเป็นปลาร้าในไม้ผล อัตราการใช้ ใช้ภูไมท์ซัลเฟตหว่านรองพื้นใช้อัตรา 40-80 กิโลกรัม/ไร่ แล้วไถกลบ pHที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชทุกชนิดอยู่ที่ pHระหว่าง 5.8-6.3 หาก pH เกิน 6.3 ไม่มากนักให้ปรับด้วยภูไมท์ซัลเฟตเหลือง

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-98616680-2 หรือผู้เขียนจินตนา สินสุพรรณ์ (ฝ่ายขายภาคเหนือตอนล่าง)

092-7744906 Hotline สายด่วน 09 หรือ 092-7744903 @thaigreenago เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]