ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ดูแลแก้ปัญหาสวนทุเรียนในช่วงฤดูฝน

ฤดูกาลที่มีฝนตกต่อเนื่องยาวนาน ก็มักจะเป็นปีที่เกษตรกรได้รับผลผลิตจากสวนค่อนข้างมาก เนื่องด้วยน้ำฝนนั้นนำพาปุ๋ยไนโตรเจนเข้าให้ได้ใช้ฟรีๆ จึงทำให้พืชผักผลไม้ต่างๆ ก็พลอยอุดมสมบูรณ์ไปด้วย…ไม่ยกเว้นแม้แต่กับ “ชาวสวนทุเรียน” แต่ทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ล้วนมีสองด้าน “ในดีก็มีเสีย ในเสียก็มีดี” ความอุดมสมบูรณ์จากไนโตรเจนที่มากับน้ำฝน ทำให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโต อวบอ้วนสมบูรณ์ และค่อนข้างโดดเด่นไปในเรื่องของกิ่ง ก้าน ใบ ….ใบอ่อนที่อวบอ้วนแออัด…ถ้าปราศจากการดูแลตัดแต่งกิ่งอย่างตั้งอกตั้งใจ ก็จะง่ายต่อการเข้าทำลายของ เพลี้ย หนอน แมลง รา และไร ได้ง่ายดังนั้น เกษตรกรที่ขาดการดูแลเอาใจใส่สวนอย่างเพียงพอ ก็มักจะประสบกับปัญหาเรื่อง โรคแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้..

 

 

 

การหมั่นตัดแต่งกิ่งที่อยู่ใต้ร่มเงา กิ่งกระโดง กิ่งน้ำค้าง กิ่งกาฝาก ที่กินอาหารอย่างเดียว และไม่ช่วยสังเคราะห์แสงปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช…..ก็จะช่วยทำให้เราประหยัดปุ๋ย แสงแดดเข้าถึง ลดการเกิดเชื้อราโรคพืช….ส่วนเรื่องใบอ่อนอวบอ้วนอ่อนแอนั้น ต้องใช้หินแร่ภูเขาไฟอย่าง พูมิช, พูมิชซัลเฟอร์, ภูไมท์, ภูไมท์ซัลเฟต ช่วยในเรื่องของการควบคุมไนโตรเจน ก็จะลดความอ่อนแอ สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผนังเซลล์จากซิลิก้า (Sio2) ที่ละลายน้ำแตกตัวเป็นซิลิสิค แอซิด (H4Sio4) ที่พืชพร้อมจะดูดกินนำไปใช้งานได้ทันที  ทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนได้ประโยชน์จากไนโตรเจนที่มากับน้ำฝน และหมดปัญหาเรื่องต้นทุเรียนอ่อนแอไปได้มากพอสมควร  อัตราการใช้ในเบื้องต้นอาจจะใช้ ครึ่ง หรือ หนึ่งกิโลกรัมต่อตารางเมตร เพื่อให้ต้นทุเรียนได้รับปริมาณซิลิก้า (Sio2) ได้อย่างเพียงพอ…ส่วนในสวนทุเรียนที่มีการระบาดของหนอนไปแล้ว ก็อาจจะแก้ไขด้วยการใช้จุลินทรีย์กำจัดหนอนในกลุ่ม 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพที่ชื่อว่า “ไบโอแทค (Biotact)” ในอัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้เปียกชุ่มโชกเหมือนอาบน้ำ ประมาณสองชั่วโมง หนอนจะเริ่มหยุดนิ่ง ไม่ทำลายต่อและจะตายภายใน 24 ชั่วโมง  เกษตรกรท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ 029861680 ถึง 2

 

        

 

                    

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com