อากาศ, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

ดูแลกิ่ง ก้าน ใบ ในฤดูพายุฝน

ในระยะนี้เกิดพายุกระหน่ำ ฝนฟ้าสาดเทลงมาอย่างหน่วงหนัก ลมพายุพัดพาทำให้กิ่งไม้ ใบหญ้าไหวเอน ลู่ไปตามกระแสของลมหนักบ้าง เบาบ้างสลับกันไป กิ่ง ก้าน ใบและลำต้นต่างๆ ของต้นไม้ เกิดการฉีก ขาด หักงอ ล้มเอน กระจัดกระจายไปทั่ว เกษตรกรต้องหมั่นออกสำรวจตรวจตราพืชผักไม้ผลในแปลงของตนเองอย่างสม่ำเสมอ พบเจอสภาพต้นที่ไม่ปรกติล้มเอน ควรนำเชือกมาผูกยึด โยง ให้ตั้งตรงมั่นคงดังเดิม กิ่งที่ฉีดขาดร่องแร่งก็ควรทำการตัดแต่งแต่งให้เรียบร้อย เพื่อจะได้ไม่นำพาความเสียหายหรือสูญเสียเพิ่มมากขึ้นจากเดิมไปอีก เพราะถ้ากิ่ง ก้าน ใบที่ห้อยร่องแร่ง ยังคงอยู่ต่อไปก็ทำให้พืชเครียด ไม่กินอาหาร สูญเสียน้ำ การเจริญเติบโตและผลผลิตลดน้อยถอยลง บางทีอาจจะทำให้ต้นไม้เหล่านั้นถึงแก่ความตายได้เหมือนกัน

fiogf49gjkf0d

อีกสาเหตุหนึ่งก็น่าห่วงใยไม่น้อย นั่นก็คือโรคฉวยโอกาสที่มาพร้อมกับความชุ่มชื้นของธรรมชาติสายลมพายุและน้ำฝน นั่นก็คือเชื้อราโรคพืชเช่น โรคใบไหม้ ใบด่าง ใบดำ ใบจุดทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิ่ง ก้าน ลำต้นที่เกิดบาดแผลจะต้องทำการดูแลป้องกันอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เชื้อรา หรือแบคทีเรียเข้าไปทำลายในระบบท่อน้ำท่ออาหารได้ เพราะจะยิ่งนำมาพาความยุ่งยากในการป้องกันรักษาเพิ่มมากขึ้น ในพืชที่เกิดบาดแผลจะต้องทำการตกแต่ง ตัดกิ่ง ให้เกิดความบอบช้ำน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ มิฉะนั้นก็จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมความเสียหายแก่พืชเข้าไปอีกโดยไม่รู้ตัว

ควรทำการฉีดพ่นล้างใบให้สะอาดด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียและรา เพราะอาจจะมีสปอร์ของเชื้อราโรคพืชตกลงมาติดค้างที่ใบ แล้วแพร่กระจายขยายจำนวนเพิ่มขึ้นจนเกิดความเสียหายแก่พืช โดยเฉพาะในช่วงหลังฝนตกใหม่ ๆ ควรรีบทำการฉีดพ่นโดยทันทีก็จะหลีกเลี่ยงการเกิดโรคระบาดจากเชื้อราได้ หรืออาจจะใช้วิธีการหมักเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราเช่น บีเอสพลายแก้วก็ได้ โดยการนำ บีเอสพลายแก้ว 5 กรัม หมักกับน้ำมะพร้าวอ่อนหนึ่งผล, หรือนมรสหวาน ยูเฮชที, นมถั่วเหลือง 1 กล่องโดยเปิดฝาแล้วนำมาเทใส่ถุงพลาสติก นำหนังยางผูกหูไว้ข้างหนึ่งแล้วหยอดเชื้อลงไปหมักไว้ให้ได้ 24 และไม่เกิน 48 ชั่วโมง จึงนำมาผสมกับน้ำ 20 ลิตร  (หนึ่งปิ๊ป) ต้นทุนประมาณ 3 บาท แล้วนำมาฉีดพ่นสลับกับสารสกัดจากเปลือกมังคุดก็ได้เหมือนกัน

มนตรี    บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

วันพฤหัสบดีที่  25  กันยายน  2551    เสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อมูล thaigreenagro@gmail.com