ข่าวเกษตร

ดินถมที่ในเมือง….เหนียว…แน่น..แข็ง…เป็นดาน…..ก่อนปลูกพืชควรมี “เทคนิคและตัวช่วย” นะครับ

หมู่บ้านจัดสรรในปัจจุบันส่วนใหญ่ปลูกพืชมักจะมีปัญหา…เรื่องปลูกแล้วตาย เนื่องด้วยดินที่นำมาถมที่นั้น เขาไปขุดดินชั้นล่าง…ไม่ใช่หน้าดิน ปราศจากอินทรียวัตถุ จึงทำให้การปลูกต้นไม้ประสบความสำเร็จยาก….โดยเฉพาะคนเมือง มือใหม่หัดปลูกทั้งหลาย

ประชากรที่เพิ่มขึ้น การจัดสรรพื้นที่ต่อหัวน้อยลง….ที่ดินมีราคา…..การไปขุด ตักดิน มาถมที่ จึงไม่ได้ดินที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์มาถมที่เพื่อการปลูกสร้าง…ดังนั้นเมื่อสร้างบ้านเสร็จ คนมาอยู่อาศัย…เริ่มออกไปช็อปหาซื้อต้นไม้ตามงานเกษตรแฟร์ต่างๆ……ต้นละร้อยสองร้อย พันสองพัน……..ส่วนใหญ่ก็จะ “จบ” ด้วยความล้มเหลวคือต้นไม้ “ตาย”

ดินชั้นล่างที่นำมาถม เมื่อแห้งจะแข็งเป็นดาน ขาดความอุดมสมบูรณ์หรือขาดสารอาหารอย่างรุนแรง….เมื่อนำต้นกล้ามาลง ….กินอาหารจากปุ๋ยสำเร็จรูปในเบื้องต้นหมด…ก็จะแสดงอาการเฉา รากไม่เดิน ขัดสมาธิ ไม่ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย บ้างก็เป็นโรครากเน่าโคนเน่า….และตายในที่สุด

 

 

เทคนิคและวิธีการเบื้องต้น ควรขุดหลุมให้กว้าง 50 x 50 x 50 หรือมากกว่านี้ถ้าสามารถทำได้ หาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมาใส่ร่วมกับ หินแร่ภูเขาไฟ “พูมิชซัลเฟอร์” ในอัตรา  10 ต่อ  2 ส่วน เพื่อเป็นธาตุอาหารสำรองเลี้ยงต้นพืชหลังจากกินอาหารสำเร็จรูปก่อนหน้านี้  ถ้าไม่ค่อยมีเวลารดน้ำ ควรใช้ตัวช่วยให้น้ำอย่าง “สารอุ้มน้ำ โพลิเมอร์” หนึ่งกิโลกรัม นำไปแช่น้ำให้พองขยายได้ถึง 200 -400 ลิตร รองพื้นก่อนวางต้นกล้าในอัตรา 1-2 ลิตร แล้วดินใช้มือหรือเท้ากดดินให้มับพอประมาณ หรือพอประคองต้นมิให้ล้ม ระวังอย่ากดแน่นจนเกินไป

หลังจากนั้นอีกเทคนิคที่สำคัญสำหรับดินถม ดินแน่น ดินแข็ง และดินดาน เพราะปลูกแล้วรดน้ำจะไม่สามารถระบายถ่ายเทน้ำได้ดี จึงต้องใช้ตัวช่วย “สารละลายดินดาน ALS 29” ในอัตรา 20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมร่วมกับ “โพแทสเซียม ฮิวเมท” อัตรา 5-10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร กวนให้เข้ากันและราดรดตามลงไป จะช่วยทำให้ดินโปร่ง ฟู ร่วน ซุย ในระยะยาวจะช่วยให้ต้นพืชเจริญเติบโตและแข็งแรง เพิ่มอัตราการรอดให้แก่ต้นพืชได้มาก

 

      

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com