ไม้ดอก, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

ดาวเรือง ไม้ดอกเศรษฐกิจ

NULL

 ดาวเรือง ไม้ตัดดอกเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจาก
        1. ต้นทุนการผลิตต่ำ ปลูกง่าย เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว
        2. ให้ผลตอบแทนเร็ว ใช้เวลาในการผลิตสั้น
        3. สามารถกำหนดวันตัดดอกจำหน่ายได้ตามความต้องการของตลาด
        4. ซื้อง่าย ขายคล่อง
        5. ปลูกได้ในทุกภาคของไทยและปลูกได้ตลอดปี

fiogf49gjkf0d

การปลูกดาวเรืองเป็นไม้ตัดดอก


        การเพาะเมล็ดดาวเรืองเป็นไม้ตัดดอก
        การเพาะเมล็ด ควรเพาะในบริเวณที่ดูแล รักษาได้สะดวก ปลอดภัยจากมดและจิ้งหรีด เตรียมดินให้เม็ดดินมีขนาดเล็ก ทำร่องตื้น ๆ ประมาณ 0.5 ซ.ม. จะได้ 20 ร่อง ต่อพื้นที่ 1 X 1 ตร.ม.


        หยอดเมล็ดลงในร่องแล้วกลบดิน รดน้ำให้ชุ่มในวันแรก ( คลุมฟางด้วยก็ได้ ) ในวันต่อ ๆ ไปควรรดน้ำเพียงไห้ดินชื้นเท่านั้น เมล็ดจะงอกภายใน 2 -3


         การเตรียมดินปลูกเตรียมเช่นเดียวกับการปลูกผักและไม้ดอกอื่น ๆ ควรมีการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างของดิน เพื่อปรับปรุงดิน ดินแข็งกระด้าง, ดินทรายจัด, ดินเนื้อหยาบ, ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินบ่อย ๆ ทุกครั้งตั้งแต่เตรียมดิน หรือใส่รองก้นหลุมก่อนย้ายปลูก ก่อนการเพาะปลูกปรุงดินด้วยปุ๋ยคอกเก่า ๆ หรือปุ๋ยอินทรีย์ ก.ท.ม. คลุกผสมกับภูไมท์หรือภูไมท์ซัลเฟต ในอัตราส่วนภูไมท์1 ต่อ 5 (ในปุ๋ยเคมี)และภูไมท์ 1 ต่อ 10 ในปุ๋ยอินทรีย์ ควรเตรียมหลุมปลูก โดยมีระยะระหว่างต้น ระหว่างแถว 35 x 35 ซม.


         ใช้กระดูกป่นหรือปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต พร้อมกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตรต่ำ เช่น สูตร 10-20-10 หรือ 15-15-15 รองก้นหลุมอย่างละ 1 ช้อนชาและ เกลี่ยดินข้างหลุมให้กลบปุ๋ยเล็กน้อยเพื่อไม่ให้รากดาวเรืองสัมผัสปุ๋ยโดยตรง


         ก่อนย้ายปลูกควรรดน้ำล่วงหน้า 1 วัน หรืออาจรดน้ำในตอนเช้าและย้ายปลูกในตอนเย็น การปลูก หลังจากหยอดเมล็ด 2-3 วัน เมล็ดจะงอกและเจริญพร้อมจะย้ายปลูกได้ภายใน 10-12 วัน ถ้าดินยึดรากแน่น ใช้ สารละลายดินดาน ALS 29 จำนวน 50 C.C. ต่อน้ำ 20 ลิตร รดกล้าดาวเรืองหลายครั้ง ดินจะหลวมถอนง่าย รากไม่ค่อยขาด, การใช้ภูไมท์ซัลเฟต หว่านแล้วรดน้ำให้ให้ละลาย ทำล่วงหน้า 2 – 3 วัน ดินก็จะร่วนเช่นกัน ย้ายกล้าพยายามให้ดินติดมากับรากด้วย ปลูกหลุมละ 1 ต้น กลบดินให้เสมอใบเลี้ยงหรือสูงกว่าเล็กน้อย รดน้ำทันทีที่ปลูกเสร็จ ใน 2-3 วันแรกควรรดน้ำวันละ 2-3 ครั้งเพื่อประคับประคองไม่ให้ต้นเหี่ยวเฉา


         การใส่ปุ๋ย-หลังย้ายปลูก 5-7 วันใช้ปุ๋ยใบ ( ที่ใช้สำหรับรดกล้วยไม้ ) ใช้ซิลิโคเทรซ 2.5 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น หรือใช้ปุ๋ย สูตร 20-20-20 หรือ . ใกล้เคียง อัตรา 2 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปี๊บ พ่น หรือรดทางดินติดต่อกัน 4-5 วัน


         เมื่อดาวเรืองอายุ 20 วันหลังเพาะฝังปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 15-30-15 ห่างจากโคนต้นประมาณหนึ่งฝ่ามือ ต้นละ 1 ช้อนชา หลังจากเด็ดยอดแล้ว 2-3 วัน (ดาวเรืองอายุ 25-27 วัน ) เพื่อช่วยให้กิ่งข้างแตกอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอทั้ง 8 กิ่ง ควรละลายปุ๋ยแคลเซียมไนเตรต 15-0-0 อัตรา 4 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปี๊บ รดบริเวณโคนต้นหลังจากรดน้ำประจำวันในตอนเช้าประมาณ 1 ชั่วโมง (อย่าให้ถูกใบ) รดปุ๋ยติดต่อกับทุกวันเว้นวันประมาณ 5-7 ครั้ง จนกระทั้งดาวเรืองอายุ 40 วัน ( หลังจากนี้งดให้ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตอย่างเด็ดขาด )


         หลังจากแต่งดอกและตาข้างออกแล้ว ( ดาวเรืองอายุ 40-45 วัน ) เสริมปุ๋ยอีกครั้งด้วยสูตร 15-30-15 ต้นละ 1 ช้อนชา โดยการโรยหรือหยอดห่างจากโคนต้นประมาณหนึ่งฝ่ามือ ใช้ช้อนปลูกหรือพลั่วมือแซะดินระหว่างแถวพูนแข็งแรงดอกมีคุณภาพดี


         เมื่อดาวเรืองอายุ 50 วันละลายปุ๋ยใบสูตร 20-20-20 อัตรา 2 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปี๊บ และเติมธาตุอาหารรองที่มีขายตามท้องตลาดลงไปด้วย 1 ช้อนแกงพ่นต้นดาวเรืองให้ทั่วในตอนเย็น


         การเด็ดยอดเป็นการเด็ดส่วนยอดของดอกออกให้เหลือใบจริง 4 คู่ เมื่อดาวเรืองอายุ 23-25 วันจะมีใบจริง 4 คู่ และมีส่วนยอดประกอบด้วยใบเล็ก ๆ อีก 1-2 คู่ การเด็ดยอดที่ถูกต้องทำได้โดยวางมือซ้ายบนใบคู่บนสุดที่ต้องการเก็บใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางคีบใบหน้า นิ้วหัวแม่มือและนิ้วนางคีบใบหลังถ่างออกเบา ๆ ส่วนมือขวาใช้เฉพาะนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือรวบส่วนโคนของยอดดาวเรืองในส่วนที่จะเอาออกไว้ให้แน่นค่อย ๆ เหนี่ยวลงข้าง ๆ อย่างช้า ๆ ในที่สุดส่วนที่ต้องการเด็ดออกจะติดมือออกมา สังเกตได้จากส่วนที่ติดอยู่กับต้นมีรอยปุ๋มลึก


         การแต่งดอกข้าง หลังจากเด็ดยอดแล้วประมาณ 15-20 วัน ดาวเรืองจะมีกิ่งข้าวต้นละ 8 กิ่ง ตามที่กำหนดให้แต่ละกิ่งมีดอกยอด 1 ดอก ในขณะที่ดอกยอดมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพดทุกง่ามใบของแต่ละกิ่งจะแตกเป็นยอดอ่อน ซึ่งเจริญต่อไปเป็นตุ่มดอกในภายหลัง ต้องปลิดยอดอ่อนเหล่านี้ออกให้หมด ก่อนที่จะเจริญเป็นดอกต่อไป คงเหลือไว้เฉพาะดอกยอดเพียงดอกเดียวต่อหนึ่งกิ่งหรือ 8 ดอกต่อต้น


         การป้องกันแมลง หลังจากเด็ดยอดแล้ว 2-3 วัน เมื่อกิ่งข้างเริ่มเจริญเติบโต อาจมีเพลี้ยไฟมาทำลาย ควรป้องกันโดยฉีดซิลิสิค แอซิด ทุก ๆ 7 วันจนกระทั่งตัดดอกจำหน่ายเมื่อดาวเรืองอายุ 50-55 วัน ดอกจะเริ่มควรคลี่ออกมองเห็นสีของกลีบดอก อาจมีหนอนผีเสื้อกลางคืนกัดกินกลีบดอก พ่นด้วยเชื้อบีทีที่หมักขยายเชื้อ ทุก 3-5 วัน


         การตัดดอกจำหน่าย ก่อนตัดดอก 2-3 วัน ควรพ่นด้วยน้ำผสมน้ำตาลทราย อัตรา 3 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปี๊บพ่นเฉพาะใบ ทั้งด้านบนและด้านล่างทั่วจะช่วยให้ดอกบานทนยิ่งขึ้น ตัดดอกที่บานประมาณ 80-80% คือคงเหลือส่วนไส้ของดอกที่เป็นสีเขียวไว้ ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 0.5-10 ซม. ควรตัดดอกในช่วงบ่ายถึงเย็น เพื่อให้มีอาหารเหลือสะสมไว้ในกิ่ง ทำให้ดอกทนนานหว่าตัดดอกในช่วงเช้า แล้วจัดเรียงกำละ 10 ดอกห่อด้วยกระดาษให้ขอบกระดาษเสมอดอกเพื่อ โชว์ส่วนของดอกด้วย