ไม้ดอก, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

ดาวเรือง : ปราบหนอนหนังเหนียวได้เด็ดขาดโดยไม่ใช้ยา

NULL

  ครั้งหนึ่งนานมาแล้วพ่อใหญ่ท่านหนึ่งขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงท่ามกลางแดดจ้า ที่คอของพ่อใหญ่มีพวงมาลัยพวงใหญ่ร้อยด้วยดอกดาวเรือง ต่อมาพ่อใหญ่ค่อย ๆ หงายหลังหมดสติ นักพิษวิทยาอธิบายว่า ดาวเรืองคงถูกฉีดพ่นมาก่อนด้วยยาฆ่าแมลง เมื่อแดดส่องดอกดาวเรืองนานพอ ยาก็ระเหยออกมาเข้าจมูกอย่างต่อเนื่องจนหมดสติ แมลงที่เป็นต้นเหตุก็คือหนอนกระทู้ชนิดหนึ่ง ชาวบ้านทั่วไปชอบเรียกว่าหนอนหนังเหนียว หนอนนี้รบกวนผักได้หลายชนิด ฝักอ่อนข้าวโพดที่เริ่มแทงไหม และแม้แต่ใบและช่อดอกขององุ่น

          

fiogf49gjkf0d

พุฒินันท์ พันธ์เครือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขยายเชื้อชีวภาพปราบหนอนรายงานว่า ที่สวนของคุณอนันศักดิ์ น้อยปั๋น 113/1 หมู่3 ถ. เก้าหมื่น ต. ศาลากลาง อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 11130 ปลูกมะลิ กุยช่ายและดาวเรือง มีปัญหาหนอนผีเสื้อกินดอกมะลิและหนอนหนังเหนียวกินดอกดาวเรือง การใช้ยาฆ่าแมลงได้ผลไม่ดี แพง และมีพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม ต่อมาพบรายงานการขยายยาเชื้อชีวภาพปราบหนอนกินดอกมะลิได้ผลดีที่บางปลาม้าจึงติดต่อขอตัวอย่างจากชมรมถ่ายทอดฯ ไปทดลองใช้ดูก็ได้ผลดี จึงซื้อไปใช้มากขึ้นเป็น 20 ซอง 100 บาท (ซองละ 5 บาท) เมื่อใช้ในดาวเรืองก็สามารถควบคุมหนอนหนังเหนียวได้ดีมาก

          สวนคุณอนันต์ศักดิ์เริ่มทดลองโดยเอาเชื้อชีวภาพใส่ในน้ำมะพร้าวอ่อน 1 ซองต่อ 1 ผล (ที่จริงใช้ได้ถึง 5 ผล) เก็บไว้ 24 ชั่วโมง เอามาผสมน้ำ 1 ผลต่อ 1 ปิ๊บ ฉีดตอนเย็นให้เปียกชุ่มโชกเหมือนอาบน้ำ วันรุ่งขึ้นหนอนหยุดกินอาหาร วันที่ 2 เริ่มตาย วันที่ 3-4 ทำซ้ำ หนอนจะตายจนหมดรุ่น จากนั้นทิ้งช่วงห่างออกไปเป็น 5-7 วัน ขยายเชื้อมาฉีดอีก ขณะนี้ดาวเรืองไม่มีปัญหาหนอนหนังเหนียวอีกแล้วที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.