ไม้ดอก, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

ดาวเรืองสามารถขยายพันธุ์โดยการปักชำได้ดี

NULL

 ดาวเรืองในปัจจุบันเป็นไม้ดอกที่สามารถขายเข้าสู่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับได้ดีพอสมควร ปัญหาในกรผลิตก็ได้แก้ไขให้ค่าใช้จ่ายต่ำลงเป็นลำดับ เช่น ทำให้ต้นโตเร็ว รากแผ่ดี และต้านทานโรคกับแมลงได้ดีขึ้นมาก โดยการเพิ่มภูไมท์ซัลเฟต (ภูไมท์ 50 % ผสมฟอสโฟจิบซั่ม 50 % ) ลงไปในดินที่ใช้ปลูกทำได้ทั้งระบบการปลูกในกระถางและที่ปลูกลงดินในแปลง (ไพจิตร กุดแถลง และพิน 035-420-457)

      

fiogf49gjkf0d

   การทดลองเพื่อพัฒนาไปสู่การทำดาวเรืองปลอดสารพิษได้ใช้การค่อย ๆ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ ของภูไมท์ซัลเฟต ที่ใช้ผสมดินทีละ 10 % จนถึง 40 % ก็ยังไม่ผลเสียต่อดาวเรืองในกระถาง โรคแมลงศัตรูต่าง ๆ ของดาวเรืองจนแทบไม่พบเลย วิธีนี้คาดว่าน่าจะนะไปใช้กับมะลิเก็บดิกขาย จะทำให้ผลผลิตมะลิเพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายลดลงเช่นกัน

         ดาวเรืองยุคใหม่เป็นพันธุ์ลูกผสมไม่สามารถเก็บเมล็ดไปเพาะต่อได้ ส่วนเมล็ดพันธุ์ก็ขายกันราคา 1 บาท สวนดาวเรืองบางแห่งจึงขยายพันธุ์โดยการปักชำยอด ใช้ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว แตะหรือจุ่มฮอร์โมนเรียกราก ยกขึ้นนำไปชำในดินผสมภูไมท์ซัลเฟต 20 % ในถุงหรือกระถางเล็ก รดน้ำให้ชุ่มชื้น นำไปใส่ถุงพลาสติกยาวหรือเก็บไว้ในตู้พลาสติกเก็บความชื้น เพื่อป้องกันการระเหยน้ำประมาณ 2-3 สัปดาห์ รากจะออกมามาก เกาะติดดินได้ดี สามารถย้ายลงกระถางใหญ่ หรือเพาะลงดินได้ วิธีนี้ทำได้ตลอดปี…ขณะนี้คาดว่าเป็นวิธีที่น่าจะใช้ได้กับมะเม่าด้วย กำลังทดลองอยู่ หากได้ผลจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์