ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

ดองดึง – เรื่องน่ารู้

fiogf49gjkf0d

ดองดึงเป็นไม้เถาล้มลุกขนาดเล็ก อายุหลายปี  เลื้อยเกาะพันต้นไม้อื่น
ยาวได้ถึง 5 เมตร ลำต้นเป็นหัวหรือเหง้าขนาดเล็กอยู่ใต้ดิน รูปร่างกลมเรียว
มีหงอนเหมือนขวาน ใบเดี่ยวเรียงสลับ หรือเรียงเป็นวงรอบข้อ 1-3
ใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ยาว 5-15 เซนติเมตร ไร้ก้าน
ปลายใบแหลมยืดยาวออกทำหน้าที่เป็นมือเกาะ โคนใบมน
เส้นใบขนานกันไปสิ้นสุดที่ปลายใบ หลังใบและท้องใบเรียบ ขอบใบเรียบ
ดอกเดี่ยว ขนาดใหญ่ ออกที่ซอกใบ ใกล้ปลายเถา สีเหลืองปลายกลีบสีแดง

fiogf49gjkf0d

โคนกลีบเมื่อบานใหม่ ๆ มีสีเหลือง
เมื่อดอกบานเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งดอก  มีกลีบ 6 กลีบ สีเขียวอ่อน
และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและแดง กลีบรูปแถบ เรียวยาว 5-7.5 เซนติเมตร
โค้งกลับไปทางก้านดอก ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น เกสรเพศผู้มี 6 อัน
ชี้ออกเป็นรัศมีตามแนวนอน ก้านยาว 3-5 เซนติเมตร อับเรณูยาวประมาณ 1
เซนติเมตร ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.3-0.7 เซนติเมตร แยกเป็น 3 แฉก
ก้านดอกยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ผลเป็นฝัก แห้งแตกได้ รูปกระสวย ปลายผลแหลม
ขนาดกว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 6-8 เซนติเมตร ผิวเรียบ มักมีสันตื้น ๆ มี 3
พู เมล็ดกลมสีส้มแกมน้ำตาล จำนวนมาก พบตามป่าดงดิบเขาชื้น
ที่รกร้างว่างเปล่าที่มีความชุ่มชื้นสูง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
http://www.dailynews.co.th/agriculture/164841