ข่าวเกษตร

ซีโอฟาร์ม (Zeo Farm) หินแร่ภูเขาไฟใช้แก้ปัญหากลิ่นเหม็นประจำฟาร์ม

ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยในปัจจุบันยังถือว่าเป็นอาชีพที่มักสร้างความไม่พอใจให้แก่ เทศบาล อบต. นักปกครองท้องถิ่นทั่วไป เพราะปัญหาและผลกระทบที่ตามมาส่วนใหญ่จะทำให้บ้านใกล้เรือนเคียงนั้นได้รับความเดือดร้อนจาก  กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ แมลงวัน หนู แมลงสาบ ยุง ซึ่งสร้างสามารถสร้างปัญหาก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมาอีกมากมาย หากมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ไม่ดีพอ กลิ่นบูดเน่าของมูลสัตว์ที่มีทั้ง แอมโมเนีย  (NH3) ก๊าซไข่เน่า (H2S) ที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะทำร้ายสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มนั้นก่อนใครเพื่อ ทำให้ระบบทางเดินหายใจผิดปรก ไอจาม ฟืดฟาด แพ้แอมโมเนีย น้ำตาไหล เจ็บไข่ได้ป่วยได้ง่าย ทำให้อ่อนแอ เครียด ไม่กินอาหาร น้ำหนักลด เจ็บป่วยได้ง่าย

อีกทั้งกลิ่นเหม็นที่เกิดจากก๊าซต่างๆ เหล่านี้ทำให้ดึงดูดแมลงวัน ยุง มด หนู แมลงสาบ ฯลฯ เข้ามารบกวนสร้างความรำคาญใจแก่เพื่อนบ้าน ยุงตัวเมียนั้นกินเลือดคนและสัตว์ สามารถเป็นพาหะนำพาเอาเชื้อไวรัสสมองอักเสบในสุกรไปติดยังคนได้ แมลงวันตอมสิ่งปฏิกูลและนำพาไปสู่อาหาร อาจทำให้สุขอนามัยทางด้านอาหารในละแวกของชุมชนนั้นไม่สะอาดปลอดภัย  ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอลูกเล็กเด็กแดงอาจจะมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด หรือติดเชื้อโรคจากพาหนะแมลงวันที่เคลื่อนย้ายถ่ายเทไปต่างๆได้โดยง่าย

การแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ทำได้ง่ายและก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านบวกตามมาอย่างมากมาย คือการใช้หินลาวาหรือหินแร่ภูเขาไฟที่ผ่านความร้อนมหาศาลจากใต้พื้นภิภพ ผิวเปลือกโลกที่แข็งแต่มีความบางมากกว่าจึงถูกหลอมเหลวไม่สามารถควบคุมกักกั้นลาวาเหล่านั้นได้ทำให้ทะลักหลั่งไหลออกมาเจอสภาพบรรยากาศที่บางเบากว่า จึงทำให้หินภูเขาไฟเหล่านี้ระเบิดแตกตัว เกิดการเดือดทำให้มีโพรงของอากาศที่แทรกเข้ามา ทำให้เกิดรูพรุนมหาศาล (C.E.C. = Catchion Exchange Capacity) ไม่ว่าจะนำมาทุบ บด ให้แตกละเอียดอย่างไรก็จะยังคงสภาพของการจับได้อยู่เสมอ เพราะความโปร่งพรุนจะอยู่ในทุกอณูทุกรูปของหินแร่ภูเขาที่ผ่านเครื่องบดไม่สูงเกินไปซึ่งอาจจะเป็น1,000 เมช (Mesh)หรือมากกว่า แต่ถ้าในระดับแค่ไม่กี่ร้อยเมชนั้นสามารถที่จะช่วยจับตรึงก๊าซในรูปต่างๆ ได้อย่างสบาย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในพื้นคอกต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น  เกษตรกรท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์หินแร่ภูเชาไฟที่ใช้จึบก๊าซของเสียและกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ ซีโอฟาร์ม (ZeoFarm)  เพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ไม่ให้รบกวนเพื่อนบ้านติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com  0-2986-1680  – 2

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com