อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ

ซีโอฟาร์ม ดับกลิ่นเหม็นในเล้าไก่

 

ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองตามไต้ถุนบ้านหรือเลี้ยงเป็นฟาร์มปัญหาที่พบเจอเป็นประจำคือปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งเกิดจากแก๊สแอมโมเนีย

แก๊สตัวนี้จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ผู้เลี้ยงไก่ เพื่อนบ้านหรือบ้านเรือนที่อยู่บริเวณไกล้เคียงและยังทำให้ไก่เกิดอาการระคายเคืองดวงตา จมูก เหตุผลหนึ่งที่ทำไก่เครีย

ดไม่กินอาหาร ไอจาม มีน้ำมูก น้ำตาเป็นโรคได้ง่าย หากปล่อยให้สะสมนานเกินไปก็จะมีปริมาณแก๊สมากขึ้นเรื่อยๆ มีผลต่อสุขภาพทั้งไก่และคนเลี้ยง เป็นที่รังเกียจ

ของบ้านใกล้เรือนเคียงการควบคุมแก๊สแอมโมเนียในคอกไก่ไม่ว่าจะคอกดินหรือคอกปูนไม่ให้เกิดอาการแพ้โดยใช้กลุ่มหินภูเขาไฟ วันนี้ผู้เขียนจึงอยากแนะนำเพื่อ

เป็นวิทยาทานให้ผู้เลี้ยงไก่คือการใช้ซีโอฟาร์ม” หินภูเขาไฟที่มีคุณสมบัติในการจับตรึงกลิ่นแก๊ส แค่หว่านโรยซีโอฟาร์ม 1 กิโลกรัมต่อพื้นคอก 10ตารางเมตร บริเวณ

ที่มีกลิ่นทิ้งไว้ 15-20 นาทีกลิ่นฉุนของแก๊สก็จะค่อยๆลดจางลง หรือจะคลุกผสมอาหารให้กิน ก็ได้ ในอัตรา 3กิโลกรัมต่ออาหาร 100 กิโลกรัม ผงแร่ซีโอฟาร์มจะช่วยจับ

แก๊สในลำไส้ท้องไม่อืดเนื่องจากกรดแก็สมากเกินไป ขับถ่ายไม่มีกลิ่นเหม็น เพราะว่า ซีโอฟาร์มมีคุณสมบัติช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในคอกปศุสัตว์และสารพิษตกค้าง

ในอาหาร กำจัดปัญหาสารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง ช่วยจับแอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า)ในคอกปศุสัตว์ ป้องกันการแพ้แอมโม

เนียหรือหวัดเทียม (โรคหวัดหน้าบวม)ในไก่ ช่วยลดอาการเครียดจากก๊าซของเสียต่างๆ ในคอกสัตว์ ตามที่ผู้เขียนได้เขียนมาถ้าผู้เลี้ยงไก่ลองเอาไปทำตามผู้เขียนรับรอง

ว่ากลิ่นเหม็นจะค่อยๆลดลงอย่างแน่นอน

 

 

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9