สัตว์เลี้ยงอื่นๆ, สัตว์เลี้ยงน่ารัก

“ ซีโอฟาร์ม” จับกลิ่นเหม็นให้สัตว์เลี้ยงแสนรัก

สัตว์เลี้ยง
fiogf49gjkf0d

สัตว์เลี้ยงแสนรักสำหรับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กใหญ่อย่าง
หนูแก๊สบี้ กระต่าย สุนัข แมว หรือสัตว์เลื้อยคลานนานาชนิด
ล้วนต่างถูกซื้อถูกขายให้ผู้ที่สนใจนำไปเลี้ยงดูแล
สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ในระยะแรกก็จะได้รับการเอาอกเอาใจเป็นพิเศษ
มักจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
อาหารและภาชนะรองพื้นที่เก็บพวกมูลของสัตว์เหล่านี้อยู่เป็นประจำ
ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาต่อสัตว์เลี้ยงและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้ชิด หมายถึง
กลิ่นเหม็นจากสัตว์และของเสียที่สัตว์เหล่านั้นขับถ่ายออกมา

ของเสีย
ที่อยู่ในรูปของแข็ง อย่างเศษอาหารและมูลหรืออยู่ในรูปของเหลวอย่าง ปัสสาวะ
น้ำ
ที่อาจจะหกเลอะเทอะเปรอะเปื้อนก่อนให้เกิดการบูดเน่าก่อให้เกิดของเสียในรูป
ของก๊าซในรูปแบบต่างๆ ทั้ง มีเทน (Ch4), แอมโมเนีย (NH3-) และก๊าซไข่เน่า
(H2S) ก๊าซของเสียเหล่านี้ ถ้าปล่อยให้มีการหมักหมอนานเข้า มากเข้า
ก็จะก่อให้เกิดความเครียดต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ทำให้หายใจไม่สะดวก
ระคายเคืองต่อเนื้อเยื้อที่ละเอียดอ่อนอย่างเยื่อบุนัยน์ตา น้ำมูก น้ำตาไหล
เกิดความเครียดจนกินอาหารได้น้อย หรือหยุดกินอาหาร
และสามารถส่งผลทำให้ถึงตายได้ด้วยเช่นกัน ถ้ายังไม่มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

fiogf49gjkf0d

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ด้วยการใช้ ซีโอฟาร์ม Zeo
Farm ซึ่งเป็นหินแร่ภูเขาไฟที่นำมาปรับแต่ง (formulate)
มีค่าความสามารถในการจับหรือแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C. = Catch Ion
Exchange Capacity) อยู่ที่ 165 meq/100g.
มีคุณสมบัติที่ดีต่อการนำไปใช้จับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ ฟาร์มสุกร
เป็ดไก่หรือแม้กระทั่ง ฟาร์มโค-กระบือที่พบปัญหาน้ำตาไหล
ตาบอดปวดแสบปวดร้อนจากการแพ้แอมโมเนีย ที่ระเหยจากพื้นคอก
เมื่อก๊าซแอมโมเนียรวมตัวกับน้ำตากลายเป็นด่าง
เปรียบเหมือนนำด่างไปป้ายตาทำให้เกิดการระคายเคือง อักเสบไม่สบายได้
จากเหตุผลดังกล่าวนี้จึงสามารถนำ ซีโอฟาร์ม
นำไปใช้ในการจับกลิ่นเหม็นในสัตว์เลี้ยงแสนรักของหนูๆ ได้อย่างสบายหายห่วง
หรืออาจจะนำไปผสมร่วมกับทรายแมวในอัตรา 1 : 1 ก็ได้ด้วยเช่นกัน

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com