สัตว์ปีก, ปศุสัตว์

ซีโอฟาร์ม กลิ่นหาย ไอ-จาม-น้ำมูกลด การันตีภาคสนามจากพัทลุง

                 ไอจามมีน้ำมูลน้ำตาไหล นอนซึมนิ่งไม่ยอมกินอาหาร
แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกิดจากแอมโมเนียที่ระเหยจากพื้นคอก
แอมโมเนียหรือก๊าซพิษภัยอันตรายที่ทำให้คนและสัตว์ระคายเคืองตา จมูก ไอจามบ่อยๆ
มากเกินไปบางครั้งก็ทำให้สัตว์เครียด อ่อนแอนอนซึม น้ำมูกน้ำตาไหล ติดเชื้อได้ง่าย
โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจจะไวต่อแอมโมเนีย ยิ่งคอกดินยิ่งเกิดง่าย
ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร มูลหรือฉี่
เมื่อเจอความชื้นมากๆก็จะเกิดการแอมโมนิฟิเคชันทำให้ไนโตรเจน(
N)แตกตัวปล่อยแอมโมเนียออกมา
ตรงไหนซับน้ำดีก็จะปล่อยแอมโมเนียส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา ปล่อยไว้มีแต่สร้างความรำคาญให้เพื่อนบ้าน
คุณสนั่น ช่อคง เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูจากเมืองทองคำโบราณ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
  
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คอกหมู

อีกท่านหนึ่งที่เคยประสบปัญหาเรื่องกลิ่นแอมโมเนียคละคลุ้งรบกวนเพื่อนบ้าน
แต่เมื่อได้ทดลองใช้ซีโอฟาร์มหว่านพื้นคอก
ปรากฏว่ากลิ่นแอมโมเนียค่อยๆลดลงเป็นที่น่าพอใจ
ซีโอฟาร์มเป็นซีโอไลท์ที่มีคุณสมบัติในการจับตรึงกลิ่น ก๊าซต่างๆ
ที่เกิดจากหมักหมมของเศษอาหาร มูล ฉี่ ฯลฯ
ถ้านำมูลสัตว์ที่ผ่านการดับกลิ่นด้วยซีโอฟาร์มไปใส่ต้นไม้ก็ได้ปุ๋ยชั้นดีที่ละลายช้า
ช่วยป้องกันการกัดกินทำลายของหนอน แมลง หรือแม้แต่เชื้อราโรคพืช เนื่องจากในเนื้อของซีโอฟาร์มมีซิลิก้า
จึงทำให้ต้นพืชแข็งแรงทนต่อโรค นอกจากนี้ซีโอฟาร์มคลุกผสมอาหารในสัดส่วน 3
กก.ต่ออาหาร 100 กก.หรือ 3%ของอาหาร
ยังช่วยจับตรึงก๊าซไข่เน่าในลำไส้ถ่ายออกมาไม่เหม็น
และยังจับตรึงทำลายสารพิษจากอะฟลาท็อกซินในอาหาร ลดอัตราการตายเนื่องจากอาหารเป็นพิษ
ช่วยเสริมการเจริญเติบโตได้อีกทางหนึ่ง
เกษตรกรท่านใดสนใจหรือสอบถามเพิ่มความมั่นใจได้ที่ คุณสนั่น ช่อคง (086-0142977)
หรือชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (02-9861680-2) หรือผู้เขียน(081-3983128)
สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่
Hotline
สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line Center : tga001, tga002, tga003,
tga004 *** สินค้าคุณภาพ…ต้องตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***


   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซีโอฟาร์ม

เขียนและรายงานโดย
: นายเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชม email : thaigreenagro@gmail.com