อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ

ซีโอฟาร์มหินแร่ภูเขาไฟช่วยดับกลิ่น

สวัสดีค่ะแฟนๆชมรมเกษตรปลอดสารพิษทุกท่านวันนี้ผู้เขียนจะมาเอาใจเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์กันค่ะ เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงนกกระทา

เป็นต้นเรียกกันได้ว่าสาระพัดสัตว์บกก็ว่าได้ค่ะปัญหาหลักๆที่เกษตรกรส่วนใหญ่มักพบเจอคงหลีกเลี่ยงไม่ได้คือปัญหากลิ่นจากมูลสัตว์

ซึ่งเจ้ากลิ่นนี้จะไม่มีปัญหาหากไม่ไปรบกวนบ้านไร่เรือนเคียงค่ะ ปัญหากลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในคอกเลี้ยงสัตว์ เช่น คอกหมู คอกวัว คอกไก่ คอกเป็ด ฯลฯ เป็น

ปัญหาสำหลับผู้เลี้ยงสัตว์มาช้านาน ยิ่งเลี้ยงสัตว์จำนวนเยอะๆ เช่นเลี้ยงเป็นฟาร์ม แน่นอนว่าของเสียที่เกิด

จากการเลี้ยงสัตว์ก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย คอกเลี้ยงสัตว์ ที่ประสบปัญหากลิ่นเหม็น ที่เกิดจากแก๊ส

หลายชนิดด้วยกันเช่น 1).มีเทน/ Methane (CH4) 2).แอมโมเนีย /Ammonia (NH3) และก๊าซไนโตรเจนอื่นๆ

3).ก๊าซที่มีกลิ่นเหม็นรบกวน/ก๊าซไข่เน่า(H2S) และก๊าซจากสารระเหย(VFAs) ต่างๆ ซึ่งแก๊สเหล่านี้ จะ

ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนไปยังบริเวณรอบๆ ผู้สัญจรผ่านไปมาหรือผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดมลภาวะ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

วิธีแก้ปัญหาของการกำจัดกลิ่นเหม็น ในคอกเลี้ยงสัตว์แบบชมรมเกษตรปลอดสารพิษ คือการใช้ ซีโอ-ฟาร์มในการกำจัดกลิ่นเหม็นในคอกเลี้ยงสัตว์ ซีโอฟาร์มนั้นคือหินแร่ภูเขาไฟที่ได้จากการระเบิดของ

ภูเขาไฟซึ่งจะมีอนุภาคที่เล็กและโปร่งซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของหินแร่ (Zeolite) ซึ่งมีความสามารถช่วยจับ

มีเทน/ Methane (CH4) แอมโมเนีย /Ammonia (NH3) และก๊าซไนโตรเจนอื่นๆ ก๊าซที่มีกลิ่นเหม็นรบกวน/ก๊าซไข่เน่า(H2S) และก๊าซจากสารระเหย(VFAs) ต่างๆ และยังช่วยการแพ้ แอมโมเนียหรือหวัดเทียม (โรค

หวัดหน้าบวม)ในไก่ ช่วยลดอาการเครียดจากก๊าซของเสียต่างๆ ในคอกสัตว์ ช่วยลดปัญหาเรื่องแมลงวัน

วิธีใช้

นำซีโอฟาร์มไปโรยบริเวณ ที่มีกลิ่นเหม็นโดยหว่านบางๆให้ทั่ว หลังจากหว่านไม่ถึง 30. นาทีกลิ่นที่

เหม็นค่อยๆเบาลงและไม่มีกลิ่นเลย และยังนำซีโอฟาร์มไปผสมอาหาร สัดส่วน ซีโอฟาร์ม 3 กิโลกรัมผสม

อาหารสัตว์ 100กิโลกรัม ให้สัตว์เลี้ยงกิน เวลาสัตว์เลี้ยงถ่ายออกมาก็จะไม่มีกลิ่นเหม็น ซีโอฟาร์มจับก๊าซ

ของเสียต่างๆตั้งแต่อยู่ในท้อง เพียงแค่นี้ ก็จะลดกลิ่นเหม็นในคอกเลี้ยงสัตว์ได้แล้วค่ะ

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนพรพรรณ ยิ้มสาระ(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดส่วนกลาง)

084-5554210Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro