พืชผักกินใบ, พืชผัก-พืชไร่

ซิลิสิค แอซิด กับวิธีการปกป้องยอดอ่อนของผักให้แข็งแกร่งต้านทานต่อหนอนและแมลง

fiogf49gjkf0d

ปัญหาในเรื่องการปลูกพืชผักของเกษตรกรส่วนหนึ่งช่วงระยะหน้าฝนคือเรื่องการป้องกันกำจัดหนอนและแมลงที่มักจะฉกฉวยโอกาสเข้ามาทำลายยอดหรือใบอ่อนในระยะที่พืชนั้นมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วหลังจากผ่านการใส่ปุ๋ยหรืออยู่ในช่วงระยะที่มีฝนตกชุก
เพราะยอดของพืชผักเหล่านั้นจะได้รับสารอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะไนโตรเจนค่อนข้างมาก
จึงทำให้พืชมีการแบ่งเซลล์ยืดช่อชูใบเรียงรายไปตามแต่ละชนิดของพืชนั้นๆ
บ้างก็เลื้อยไปตามค้างบ้างก็ตั้งรั้งลำต้นตรงขึ้นชี้ฟ้าตามแต่การบริหารจัดการของเกษตรกรบรรจงปลูกดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตนำมาซึ่งรายได้ในการเลี้ยงชีพหรือใช้จ่ายในครัวเรือน


fiogf49gjkf0d

การที่ช่อยอดของพืชผักนั้นมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วจึงทำให้อ่อนแอเพราะดูดกินซิลิก้าและสารอาหารที่มีส่วนทำให้เซลล์แข็งแรงจากทางดินที่ค่อยๆลำเลี้ยงผ่านท่อน้ำท่อาหารนำขึ้นมาสะสมที่บริเวณยอดได้ไม่เพียงพอไม่ทันการณ์
จึงเป็นส่วนที่อ่อนไหวง่ายต่อการเข้าทำลายของหนอนและแมลง
จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะพบเห็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในระยะหน้าฝนที่เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันหนอนและแมลงจนชินตา

แต่ถ้ารู้เท่าทันต่อสถานการณ์รู้ว่าระยะนี้ควรต้องงดเว้นการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีตัวหน้าสูงทั้งหลาย
อย่างเช่น
15-0-0, 21-0-0 และ 46-0-0
ก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาให้แก่พืชช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อหนอนและแมลงได้ดีขึ้น
เพราะไม่เฝื่อใบอวบน้ำจากการได้รับไนโตรเจนมากเกินความพอดี
อีกทางหนึ่งคือการใช้แร่ธาตุ ซิลิสิค แอซิด ในอัตรา
5
กรัมต่อน้ำ
20 ลิตร ฉีดพ่นบายพาสผ่านไปที่ยอดโดยตรง
ไม่ต้องรอให้พืชผักค่อยดูดกินจากทางรากซึ่งในสถานการณ์อย่างนี้คงจะไม่ทันการณ์ต่อการค่อยลำเลียงขึ้นมาสะสมที่ละน้อย
วิธีการฉีดพ่นโดยตรงไปที่ยอดจะทำให้ซิลิสิค แอซิด สะสมเป็นซิลิเกต
และเป็นควอทซ์และโอปอล ทำให้พืชแข็งแกร่งลดการเข้าทำลายของหนอนและแมลงได้เป็นอย่างดี

คุณมนตรี 
บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com