การเกษตร, ดิน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด, ข่าวเกษตร

ซิลิซิค แอซิค…เป็นมากกว่าสารปรับสภาพน้ำ

ในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเกษตรจนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ อย่างเช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน รวมถึงหลายๆประเทศในยุโรป ได้มีการวิจัยพัฒนาแร่ธาตุและสารประกอบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน รวมทั้งปรับปรุงทางกายภาพของดินให้มีความร่วนซุย ระบายน้ำระบายอากาศได้ดี กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน กระตุ้นรากพืชให้เจริญเติบโต หยั่งรากลึกและแผ่กว้างตามศักยภาพของสายพันธุ์ ส่งผลให้พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารจากดินได้มากขึ้น อีกทั้งคอยทำหน้าที่นำพาธาตุอาหารพืชไปยังส่วนต่างๆของพืชที่ต้องการธาตุนั้นๆได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พืชเจริญเติบโตให้ผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพของสายพันธุ์พืชนั้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความอยู่ดีกินดี ส่งผลให้อาชีพทางการเกษตรมีความมั่นคงยั่งยืน

ซิลิก้า เป็นชื่อของธาตุอาหารพืชชนิดหนึ่งที่พบในดิน โดยปกติแล้วจะพบธาตุอาหารต่างๆได้ถึง 92ชนิดในชั้นดินธรรมชาติ ซิลิคอนเป็นธาตุอาหารที่มีปริมาณมากเป็นอันดับ2 คือร้อยละ 27.7  รองจากออกซิเจน และสามารถพบได้ในปริมาณร้อยละ60 ของธาตุอาหารที่พบในชั้นหน้าดินที่มีสารซิลิคอนผสมอยู่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2ประเภท (1) อยู่ในรูปของผลึกคริสตัล(ของแข็ง)ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆอย่าง ซิลิก้า(ทราย) และซิลิเคต(ดินเหนียว) (2) อยู่ในรูปของเหลว ที่พืชสามารถดูดซึมได้ทันทีอย่าง”กรดซิลิซิค” ถึงแม้ว่าซิลิคอนไม่ถูกจัดเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช แต่ซิลิคอนมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืช ซึ่งเห็นได้ชัดในข้าว อ้อย แตงกวา พืชผัก ผลไม้ฯลฯ ช่วยบรรเทาความเสียหายจากการเข้าทำลายของโรคแมลง ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มการสังเคราะห์แสง ปรับปรุงโครงสร้างทรงพุ่มควบคุมการคายน้ำ ตลอดจนช่วยเพิ่มความทนทานต่อพิษของธาตุต่างๆอย่างเหล็กและแมงกานีส

 

  

 

ดังนั้นซิลิคอนจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความต้านทานต่อโรคแมลงศัตรูพืช และทำให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้ง อุณหภูมิสูง หรือสภาวะอากาศที่มีความแปรปรวน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารอื่นๆที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติได้ดี จึงมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช และสรีระวิทยาของพืช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 081-3983128 ท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่ Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro *** สินค้าคุณภาพ…ตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

 

 

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro