ปุ๋ยและฮอร์โมน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

ซิลิซิค…ซิลิก้า…ซิลิคอน…ประโยชน์มากกว่าที่คิด

fiogf49gjkf0d

        ในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเกษตรจนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างเช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน รวมถึงหลายๆประเทศในยุโรป
ได้มีการวิจัยพัฒนาแร่ธาตุและสารประกอบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน รวมทั้งปรับปรุงทางกายภาพของดินให้มีความร่วนซุย
ระบายน้ำระบายอากาศได้ดี กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน
กระตุ้นรากพืชให้เจริญเติบโต หยั่งรากลึกและแผ่กว้างตามศักยภาพของสายพันธุ์
ส่งผลให้พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารจากดินได้มากขึ้น
อีกทั้งคอยทำหน้าที่นำพาธาตุอาหารพืชไปยังส่วนต่างๆของพืชที่ต้องการธาตุนั้นๆได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้พืชเจริญเติบโตให้ผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพของสายพันธุ์พืชนั้น
ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความอยู่ดีกินดี
ส่งผลให้อาชีพทางการเกษตรมีความมั่นคงยั่งยืน

                                                                                                      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซิลิคอน   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซิลิก้า

                ซิลิก้า เป็นชื่อของธาตุอาหารพืชชนิดหนึ่งที่พบในดิน โดยปกติแล้วจะพบธาตุอาหารต่างๆได้ถึง
92ชนิดในชั้นดินธรรมชาติ
ซิลิคอนเป็นธาตุอาหารที่มีปริมาณมากเป็นอันดับ
2 คือร้อยละ 27.7  รองจากออกซิเจน
และสามารถพบได้ในปริมาณร้อยละ
60
ของธาตุอาหารที่พบในชั้นหน้าดินที่มีสารซิลิคอนผสมอยู่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
2ประเภท (1) อยู่ในรูปของผลึกคริสตัล(ของแข็ง)ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆอย่าง
ซิลิก้า(ทราย) และซิลิเคต(ดินเหนียว) (
2) อยู่ในรูปของเหลว
ที่พืชสามารถดูดซึมได้ทันทีอย่าง”กรดซิลิซิค”
ถึงแม้ว่าซิลิคอนไม่ถูกจัดเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช
แต่ซิลิคอนมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืช ซึ่งเห็นได้ชัดในข้าว
อ้อย แตงกวา พืชผัก ผลไม้ฯลฯ ช่วยบรรเทาความเสียหายจากการเข้าทำลายของโรคแมลง
ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มการสังเคราะห์แสง
ปรับปรุงโครงสร้างทรงพุ่มควบคุมการคายน้ำ ตลอดจนช่วยเพิ่มความทนทานต่อพิษของธาตุต่างๆอย่างเหล็กและแมงกานีส
ดังนั้นซิลิคอนจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความต้านทานต่อโรคแมลงศัตรูพืช
และทำให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้ง อุณหภูมิสูง
หรือสภาวะอากาศที่มีความแปรปรวน
อีกทั้งยังส่งเสริมให้พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารอื่นๆที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติได้ดี
จึงมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช และสรีระวิทยาของพืช                                                                                                                                           Silisic2015JPG.jpg


 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680 -2

เขียนและรายงานโดย :
คุณเอกรินทร์  ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชม email : thaigreenagro@gmail.com