พืชเศรษฐกิจ - พืชพลังงาน, พืชเศรษฐกิจ-พืชพลังงาน

ซิลิก้า(พูมิชซัลเฟอร์)ร่วมกับเมทาไรเซียม(ฟอร์แทรน)…ช่วยเพิ่มผลิตและลดการเข้าทำลายของด้วงแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันได้

fiogf49gjkf0d

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตัวนึง
ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น ใกล้เส้นศูนย์สูตร
และเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ภาคใต้ของไทย บริเวณพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด
คือจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล ตรัง ฯลฯ
เนื่องจากให้ผลตอบแทนดีกว่าปลูกยางพาราและทำนาข้าว
จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น
ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่จากยางพารา(เดิม) มาปลูกปาล์มทั่วประเทศ
ซึ่งคาดการว่าปริมาณความต้องการน้ำมันปาล์มภายในประเทศเพิ่มขึ้นมาก
ทั้งนี้เพราะราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น

 

                                               

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกปาล์ม     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกปาล์ม

เนื่องจากซิลิก้าที่อยู่ในพูมิชซัลเฟอร์จะช่วยทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันและผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น
โดยปกติผลผลิตปาล์มน้ำมันประเทศไทย เฉลี่ยประมาณ 2.7ตัน/ไร่
แต่เมื่อเสริมซิลิก้าจากหินภูเขาไฟลงไปในพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำมันสามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า
20 -30% ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นจากปกติที่ประมาณร้อยละ 17
เป็นร้อยละ 20
นอกจากนี้ยังทำให้ต้นปาล์มมีความต้านทานต่อการเข้าทำลายของหนอนร่าน(หนอนปลอก)
แมลงศัตรูปาล์มน้ำมันได้อีกทางนึงแมลงศัตรูที่พบเจอส่วนใหญ่เป็นพวกด้วงแรด
ด้วงกุหลาบ แมลงดำหนาม ฯลฯ โดยเฉพาะด้วงแรดซึ่งจะเข้ากัดทำลายตั้งแต่ส่วนคอ ยอด ใบ
ต่างกับด้วงกุหลาบ และแมลงดำหนามที่กัดกินทำลายใบเพียงอย่างเดียว
ป้องกันควบคุมโดยใช้เชื้อเมทาไรเซียม(ฟอร์แทรน)ฉีดพ่นกำจัดหนอน ตัวเต็มวัยโดยตรง
หรืออาจจะสร้างเป็นกับดักเหยื่อล่อ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดปริมาณการแพร่กระจายของตัวหนอนได้
โดยจะใช้เชื้อเมทาไรเซียม(ฟอร์แทรน) 400-500 กรัม ต่อกับดักขนาด 2
x 2 x 0.5 เมตร
ผสมคลุกเคล้าซากเน่าเปื่อยของทะลายปาล์ม ขี้วัว ขุยมะพร้าว กากกาแฟ หรือขี้เลื่อย
ทำเป็นเหยื่อล่อให้ด้วงมาวางไข่ขยายพันธุ์ ต่อจากนั้นก็จะถูกเชื้อเมทาไรเซียม(ฟอร์แทรน)เข้าทำลายจนลำตัวเขียวคล้ำและตายในที่สุด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือนักวิชาการชมรมฯ
081-3983128


                                                                                        Tiger-Fortran.jpg

          

เขียนและรายงานโดย :
คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email
: [email protected]