ข่าวเกษตร

ช่วยต้นไม้ขาดน้ำยามแล้ง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสไปจังหวัดลพบุรี อำเภอชัยบาดาล ไปเกี่ยวกับงานผู้ว่าราชการจังหวัดย้ำเตือนให้ระวังเรื่องหนอนกระทู้ระบาดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บรรยากาศในงานก็เชิญบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการฉีดพ่นด้วยเฮลิคอปเตอร์ โดรน ปุ๋ย ยา เคมีและสารชีวภัณฑ์ ซึ่งเกษตรกรส่วนหนึ่งก็ยังให้ความสำคัญกับการป้องกันหนอนระบาดด้วยวิธีชีวภาพอยู่พอสมควร และภาพรวมที่ออกมาก็ถือว่าทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับรู้ รับทราบปัญหาและวิธีการป้องกันที่หลากหลายมากขึ้น

เสร็จจากงานก็ได้มีโอกาสแวะไปดูลมชมวิวแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปรากฏว่า….ค่อนข้างแปลกใจพอสมควร เนื่องด้วยหลายครั้งที่มีโอกาสได้แวะไปไม่เคยเห็นภาพของเขื่อนในลักษณะนี้มาก่อน คือน้ำในเขื่อนแห้งขอด แห้งจนเห็นสันดอนและเห็นวัดเก่าที่จมน้ำไปเมื่อ 20 กว่าปี (ความจริงวัดนี้ชื่อวัดหนองบัวใหญ่ มีอายุเป็น 100 ปี) และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขับรถลงไปชมพื้นที่ประวัติศาสตร์อันเคยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาขนมาก่อน

ข้อมูลประจักษ์กับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางของสื่อต่าง ๆ ทำให้น่าเป็นห่วงว่าปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งเช่นกันว่าปัญหาเรื่องภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรจะหนีไม่พ้นและจะต้องเร่งรีบแก้ปัญหาเพื่อเอาตัวรอดด้วยวิธี “อัตตาหิ อัตโน นาโถ” เนื่องด้วยรัฐบาลก็มัวแต่จะไปรณรงค์ส่งเสริมแต่อุตสาหกรรมของคนรวยและแรงงานที่ใช้แต่หุ่นยนต์ ภาคการเกษตรจึงดูเหมือนจะถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวเดียวดาย สังเกตได้จากราคาสินค้าภาคการเกษตรตกต่ำเกือบทุกรายกาย และยังมีประชาชนและเกษตรกรฆ่าตัวตายจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากหลายรัฐบาลที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่ห่วงใยต้นไม้ขาดน้ำยามหน้าแล้ง ท่านสามารถที่จะเลือกใช้ตัวช่วยนำไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับ ตัวช่วยนี้มีชื่อว่า “สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “โพลิเมอร์” 1 กิโลกรัมสามารถพองขยายตัวได้สูงถึง 200 – 400 เท่า เมื่อนำไปแช่น้ำ และนำไปรองก้นหลุมสำหรับต้นกล้าปลูกใหม่ และนำไปหยอดใส่ไว้ข้าง ๆ ต้นไม้ขนาดหลุม 20x20x20 หรือ 50x50x50 ตามความเหมาะสมของขนาดต้นไม้แต่ละต้น จะช่วยทำให้ต้นไม้ได้รับน้ำต่อเนื่องไม่ขาดตอน และประหยัดเวลาการรดน้ำ เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและลักษณะการใช้น้ำของพืชแต่ละชนิด  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายวิชาการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

มนตรี  บุญจรัส

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 Hotline สายด่วน 084-5554205-9 หรือ @thaigreenagro

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com