การเกษตร, ข่าวเกษตร

ชูสหกรณ์ร้านค้า‘รพ.เมืองคอน’ จำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐาน รับรางวัลการันตีผลงาน3ปีซ้อน

ดร.วิณะโรจน์
ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด
เป็นสหกรณ์ร้านค้าที่ประสบความสำเร็จ จนได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาคใต้ 3
ปีซ้อน ในปี พ.ศ. 2557
, 2558 และ 2559
เนื่องจากบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสมาชิกและชุมชน
รวมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าที่นำมาจำหน่าย แก่ผู้บริโภค
ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ โดยนำสินค้าจาก สกต. ธ.ก.ส. กลุ่มเกษตรกร
มาจำหน่าย และการนำเงินไปฝากเสริมสภาพคล่องให้แก่ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม มีกำลังใจ สร้างแรงผลักดันที่ดีต่อสมาชิก
ทำให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร ในสหกรณ์ของตน
เมื่อภายในองค์กรเข้มแข็งก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรด้วยเช่นกัน

นายนิวัช
ศรีวิไลวัชร์ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด กล่าวว่า
ร้านสหกรณ์ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีบุคลากรกว่า 2,000 คน
และบริเวณใกล้เคียงยังมีหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆมากมาย
โดยจะขายสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิต (อย.) สินค้าฝากขาย (อาหารพร้อมทาน)
มีการตรวจสอบเก็บตัวอย่าง เพาะเชื้อ ตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ประกอบการ
โดยฝ่ายโภชนาการและห้องแล็บ (ฝ่ายปฏิบัติการพยาธิวิทยามีโครงการตรวจสถานที่ผลิตตามมาตรฐานการผลิตและประกอบอาหาร
เพื่อให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
และใส่ใจในสมาชิกและครอบครัว รวมถึงผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้ใช้บริการอื่นๆ
ที่แม้ไม่เป็นสมาชิกแต่เป็นผู้บริโภคสินค้าจากร้านสหกรณ์ ให้ได้รับสินค้าคุณภาพ
ปลอดภัย และได้รับคุณค่า และคุ้มค่าแก่ผู้บริโภค

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่5/9/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/289843