การเกษตร, ข่าวเกษตร

ชลประทานนำร่อง22จังหวัด ต่อยอดโครงการพระราชดำริ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า
กรมชลประทานได้ทำ
MOU ร่วมกับ
มูลนิธิปิดทองหลังพระเพื่อดำเนินโครงการสืบสานงานโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแบบบูรณาการ
ซึ่งในปัจจุบันมีโครงการที่ยังไม่มีระบบชลประทาน 1,645 โครงการ ทั้งที่เป็นฝาย
อ่างเก็บน้ำและรูปแบบอื่นๆ กรมชลประทาน
จะเร่งศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้คลอบคลุมในทุกมิติ
เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในทั่วทุกภาคของประเทศ
ที่จะได้มีแหล่งน้ำสำหรับเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี

โดยกรมชลประทานได้เริ่มดำเนินโครงการที่จังหวัดเชียงรายเป็น 1 ใน 22
จังหวัดนำร่อง ซึ่งมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น 242
โครงการ เป็นโครงการที่มีระบบชลประทานจัดส่งน้ำแล้ว 187 โครงการ และอีก 55 โครงการ
ยังไม่มีระบบชลประทานต้องส่งน้ำตามลำน้ำเดิม
ซึ่งกรมชลประทานร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระจะดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพด้วยการปรับปรุง
พัฒนา และต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์ทุกโครงการ
เพื่อสามารถการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง  ด้าน นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและการพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสาน

พระราชดำริ กล่าวว่า ในการดำเนินงานได้น้อมนำองค์ความรู้ 6 มิติ
ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งประกอบด้วย น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ คือ การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ตลอดจนหลักการทรงงานและหลักการโครงการมาใช้ในการดำเนินงานโครงการนี้
โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นเพื่อให้คนในชุมชนพออยู่พอกินแบบพอเพียง
และเกิดความยั่งยืนในที่สุด

 

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 25/8/2560

เว็ปที่มา  http://www.naewna.com/local/287929

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *