การเกษตร, ข่าวเกษตร

ชมพูสิริน – เรื่องน่ารู้

fiogf49gjkf0d

ชมพูสิรินหรือเทียนสิรินธรเป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์เทียน
สำรวจพบบริเวณหน้าผาหินปูนในเขตอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
และอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดเป็นพืชหายากและเป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย
ขึ้นตามหน้าผาที่เป็นหินปูน ระดับความสูง 20-150 เมตร  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นไม้ล้มลุกอายุหลาย  ฤดู ลำต้นฉ่ำน้ำ แตกกอที่ส่วนโคน มียอดมากได้ถึง
15 ยอด ดอกเกิดตามปลายกิ่ง มี 1–2 ดอก ก้านดอกโค้ง ยาว 3–6.5 เซนติ      
เมตร กลีบดอกสีชมพูอมม่วงอ่อน ๆ แผ่บานออก.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 เมษายน 2557
http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/233609/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99+-+%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89