พืชผักกินใบ, ไม้ผล, โรคและศัตรูไม้ผล, พืชผัก-พืชไร่

จุลินทรีย์หน่อกล้วยบวกสารสกัดเปลือกมังคุดปรามโรคต้นฝน

ฤดูกาลนี้ก็เริ่มเข้าใกล้ฤดูฝนทุกขณะ พี่น้องเกษตรกรเริ่มที่จะเตรียมแปลง คราด ไถ เริ่มเพาะปลูกพืชไร่ไม้ผลตามที่ตนเองถนัดและกะเกณฑ์ตลาดคาดไว้ ตามใจชอบของแต่ละคน

สำหรับสวนผลหมากรากไม้ต่าง ๆ ก็จะต้องเตรียมรับมือกับโรคที่มากับฝนด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากความชื้น ความแฉะจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้จุลินทรีย์ทั้งชนิดดีและร้ายเจริญเติบโตแผ่ขยายไปตามแหล่งอาหารที่เขาชื่นชอบ ช่วงนี้ก็จะทำให้ ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และพืชไร่ไม้ผลต่าง ๆ มีอาการใบไหม้ ใบจุด ใบด่าง ใบดำ เกิดขึ้นได้โดยง่าย

การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อราโรคพืชอย่างง่ายแบบชาวบ้านด้วยการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย ที่คิดค้นโดยท่านอาจารย์สุวัฒน์ ทรัพยะประภา วัตถุประสงค์แรกเริ่มคือต้องการนำไปใช้ในการย่อยสลายตอซังฟางข้าว และมีการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยซึ่งจะใช้สูตรหัวเชื้อครึ่งลิตร ผสมกับเหล้าขาวครึ่งลิตร และน้ำสมสายชูกลั่น 4% ครึ่งลิตร นอกจากนั้น ก็ยังมีกากน้ำตาลหรือ น้ำตาลปีบครึ่งลิตร เมื่อนำทุกอย่างมาผสมเข้าด้วยกัน หมักไว้ 24 ชั่วโมง จึงนำไปใช้ฉีดพ่นพืชไร่ไม้ผลในแปลงทุกครั้งหลังจากที่ฝนตกใหม่ เพื่อลดการเกิดโรคเป็นการล้างใบทำลายสปอร์แต่เนิ่น ๆ ไม่ปล่อยให้มีการลุกลามแผ่ขยายออกไปทั่วสวน

อัตราการใช้ก็ไม่มากมายอะไรนะครับ สำหรับพืชทั่วไปก็ใช้เพียง 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ประโยชน์ของเขาจะช่วยป้องกันและกำจัดเชื่อรา ใบจุด ใบเหลือง รากเนา โคนเนา ในพืช และเคยมีรายงานจากนักเรียนโรงเรียนชาวนาว่าสามารถนำไปอมบ้วนปากช่วยรักษาแผลสด แผลเปื่อย ฝี ผื่นคัน รวมทั้งนำไปใช้ในการกำจัดเห็บ หมัดในสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

 

 

 

มนตรี บุญจรัส ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com