จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, พืชผัก พืชไร่, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, พืชตระกูล ส้ม มะนาว มะกรูด

จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ขยายพันธุ์ลดต้นทุนเกื้อหนุนเกษตรกร

หลายคนไม่ทราบว่าจุลินทรีย์ที่ถูกพัฒนา ผ่านการคัดเลือก ทดสอบ วิจัยจนได้มาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากลนั้น ไม่ได้จัดเป็นวัตถุอันตรายที่เหมือนกับเมืองนอกเมืองนา ที่จะต้องก้มหน้าก้มตาใช้ตามสัดส่วนที่ระบุเพียงอย่างเดียว เพราะส่วนใหญ่จุลินทรีย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้น ตั้งแต่ 20-30 ปีมาแล้วคือจะแนะนำให้เกษตรกรใช้เลยทันที ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนต่อน้ำ 20 ลิตรสมัยก่อนก็เกือบเป็นร้อยบาท  

ทำให้ติดนิสัยในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์หรือปัจจัยด้านเกษตรที่เป็นมาตรฐานในระดับทีเที่ยบเท่าหรือดีกว่าบริษัทในต่างประเทศระดับสากล คือคิดว่าต้องใช้ตามนั้นแบบเป๊ะๆ จนลืมไปว่า จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ที่ผลิตโดยคนไทย ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพในพื้นที่ประเทศไทยนั้น มีความแตกต่าง 

ความแตกต่างทีว่าคือ จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยนั้น พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะนำไปพัฒนาขยายพันธุ์เพื่อลดต้นทุนได้ ไม่ต้องถูกบังคับด้วยทางเลือกเดียวคือต้องใช้ 50-100 กรัม หรือมากกว่านั้นต่อน้ำ 20 ลิตรซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูง และทำให้เกิดความท้อแท้ในการหันหน้าเข้าหาแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ เกษตรปลอดสารพิษ เนื่องด้วยต้นทุนที่สูงและความรวดเร็วไม่เทียบเท่าเคมี  

5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพสายพันธุ์ไทย ที่ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีเยี่ยม ในเรื่องการนำมาใช้ทดแทนสารพิษ สารเคมีภาคการเกษตรในด้านการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็น ไตรโคเดอร์ม่า Tricoderma Harzianum  (ชื่อการค้า อินดิวเซอร์) , บาซิลลัส ซับธิลิส Bacillus Subthilis (ชื่อการค้า ไบโอเซ็นเซอร์) ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชต่าง ๆ เช่น รากเน่าโคนเน่า ใบจุด ใบด่าง ใบดำ ใบเหลือง และรวมถึงโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม  จุลินทรีย์ บาซิลลัส ธูริงจิเอนซิสBacillus Thuringiensis (ชื่อการค้า ไบโอแทค) ที่มีไว้สำหรับป้องกันกำจัดหนอนได้เกือบทุกชนิดในแปลงผัก เรือกสวน ไร่นา  จุลินทรีย์ บิวเวอร์เรีย Beaveria Bassiana (ชื่อการค้า  คัทออฟ) และ เมธาไรเซียม Metarhizium Annisopliae (ชื่อการค้า  ฟอร์แทรน) ที่มีไว้เพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อน เพลี้ยแปง เพลี้ยไฟไรแดง เพลียจักจั่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนด้วงต่าง ๆ  

จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยเหล่านี้ปัจจุบันได้ผ่านการจดทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร ผ่านการทดสอบโดยการทำแปลงทดสอบ ระบบความเป็นพิษ LD50 ที่มีผลออกมาแล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลามากถึง 10 เท่า พี่น้องเกษตรกรสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยสบายใจ ไม่มีสารตกค้างทั้งต่อร่างกายของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญแทนที่จะใช้ 100 กรัม หรือ 50 กรัม เกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนสามารถนำไปหมักขยายให้ต้นทุนลดลงโดยใช้เพียง 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยต้องไปผ่านการหมักขยายตามสูตรที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์ www.thaigreenagro.com หรือ youtube Channel ของไทยกรีนอะโกรหรอชมรมเกษตรปลอดสารพิษ   สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์  029861680 ถึง 2 หรือ ID Line :   @thaigreenagro   

 

 

มนตรี  บุญจรัส 

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com