จุลินทรีย์, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย…ลดค่าใช้จ่ายนำเข้าจากต่างประเทศ

ต้องขออนุญาตเรียนให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านทราบนะครับว่า….ปัจจุบันประเทศไทยเราสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและศัตรูพืชได้ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้แล้ว มีคุณภาพที่สามารถนำไปใช้ในภาคการเกษตรที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับสารเคมีทั่วไป โดยการันตีได้จากมาตรฐานการรับจดทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร…สังเกตุดูได้จากข้างกระป๋อง

ทีนี้ก็จะมีข้อมูลที่น่าสงสัยตามมาจากเกษตรกรที่รักชอบในแนวทางปลอดภัยไร้สารพิษ ว่าจุลินทรีย์ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคศัตรูพืชของคนไทยที่ใช้การประชาสัมพันธ์ว่า “5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพ” ทำไมเมื่ออ่านฉลากแล้วจึงขึ้นชื่อว่าเป็น ”วัตถุอันตราย”….ทั้งๆ ที่ตัวเขาเองนั้นไม่ใช่ “วัตถุอันตราย”

ต้องเรียนอย่างนี้ครับ….ประเทศไทยเรานั้นทางกรมวิชาการเกษตรมีการจัดแบ่งวัตถุอันตรายทั้งหมด 4 ชนิดครับ วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต

วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง

 

 

5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพ เช่น อินดิวเซอร์ (Tricoderma Harzianum ssp.), ไบโอแทค (Bacillus Thuringiensis ssp), ไบโอเซ็นเซอร์ (Bacillus Subthilis ssp.), คัทออฟ (Beaveria Bassiana ssp.) และฟอร์แทรน (Metarhizium Annisopliae ssp.) นั้นอยู่ในกลุ่มวัตถุอันตรายชนิดที่สอง ฉลากระดับการเตือนจะเป็นสีน้ำเงิน ส่วนวัตถุอันตรายเคมีการเกษตรที่เห็นตามร้านขายปุ๋ยยาทั่วไปนั้นส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ ของวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ฉลากเตือนระดับอันตรายจะเป็นสีแดง ครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศ ปีหนึ่งมูลค่าการนำเข้าที่ประเทศไทยต้องเสียดุลรวมๆ กันเกือบเป็นแสนล้านครับ

การใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีคุณภาพทัดเทียมสารเคมี เมื่อนำมาปรับใช้ร่วมกับแนวทางเกษตรปลอดสารพิษของชมรมฯ คือ “ให้พืชได้รับอาหารครบโภชนาการ สร้างความต้านทานโรคแมลง เปลี่ยนแปลงพีเอชน้ำก่อนฉีดพ่น ฝึกฝนหนทางชีวภาพ” เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพนั้นสำแดงฤทธิ์เดชชัดเจนขึ้นมาได้ทันที

เกษตรกรที่สนใจในแนวทางเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ รักษ์สุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถแจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ได้ทางไลน์แอด (@thaigreenagro) เพื่อขอรับผลิตภัณฑ์ นำไปทดลองใช้กันได้นะครับ ในขนาดบรรจุ 100 กรัม (5 เสือน้อย) ได้คนละ 1 ขวดเท่านั้นนะครับ (ขอกำหนดสิทธิ์การหมดเขตการขอโดยไม่แจ้งล่วงหน้านะครับ) เพื่อจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ที่ผลิตโดยคนไทย ในแปลงเรือก สวน ไร นาเกษตรกรแบบใช้งานจริง

 

   

 

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ/บจก. ไทยกรีนอะโกร www.thaigreeangro.com

2 thoughts on “จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย…ลดค่าใช้จ่ายนำเข้าจากต่างประเทศ

 1. Somphong พูดว่า:

  อยากทราบวิธีใช้ 5 เสือ ครับ แต่ละตัวทำหน้าทีอะไรบ้างครับ อยากทราบข้อมูลครับ
  ผมปลูกไม้ผล มะม่วง ขนุน ทุเรียน กล้วย เพื่อการค้า

  1. thaigreenagro พูดว่า:

   ดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ
   1. “5เสือจุลินทรีย์”ทางปลดแอก“เกษตรเคมี โดย – ดลมนัส กาเจ
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1133832203340279&set=a.113295735393936.15809.100001405304128&type=3&theater

   2. 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพสายพันธุ์ไทย ทดแทนการใช้สารพิษ
   https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1024713194316580&type=3

   3. รู้ยัง!!! ใช้จุลินทรีย์มีทะเบียนผลผลิตจด GAP, Q, Organic Farmming
   https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1024763987644834&type=3

   4. วิธีการหมักขยาย 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพ https://www.facebook.com/greenagro/posts/1133803396676493

   5. 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพ https://www.facebook.com/greenagro/posts/1133803240009842

   6. วิธีการหมักขยาย 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพใช้ง่าย ได้ประหยัดต้นทุน
   https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1024716010982965&type=3

   7. เรื่องเด่นเย็นนี้ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ เปิดตัว 5 เสือจุลินทรีชีวภาพสายพันธุ์ไทย
   https://www.youtube.com/watch?v=JrIzmG4bNp8

   8. เปิดตัว 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพสายพันธุ์ไทย
   https://www.facebook.com/greenagro/videos/g.237259463061961/1137703666286466/?type=2&theater

   9. The Rish รวยไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ 5 เสือจุลินทรีย์ไทย ช่วยไทยไร้สารพิษ
   https://www.facebook.com/greenagro/videos/vb.100001405304128/1147486971974802/?type=3&theater

   < <<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>

   เสือตัวที่ 1 “อินดิวเซอร์” Inducer จุลินทรีย์สายพันธุ์ใช้รักษาโรครากเน่าโคนเน่า https://www.facebook.com/greenagro/media_set?set=a.1259179724138859.1073741996.100001405304128&type=3&qsefr=1

   เสือตัวที่ 2 “ไบโอแทค” (BIOTACT-TM) จุลินทรีย์ชีวภาพปราบหนอน https://www.facebook.com/greenagro/media_set?set=a.1269378133119018.1073742006.100001405304128&type=3

   เสือตัวที่ 3 “ไบโอเซ็นเซอร์” Biosensor จุลินทรีย์ปราบโรคแคงเกอร์ในมะนาวและพืชตระกูลส้ม โรคราเขียวในเห็ด https://www.facebook.com/greenagro/media_set?set=a.1261651810558317.1073742000.100001405304128&type=3

   เสือตัวที่ 4 “คัทออฟ” (Cut Off) จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช https://www.facebook.com/greenagro/media_set?set=a.1269671829756315.1073742009.100001405304128&type=3

   เสือตัวที่ 5 “ฟอร์แทรน” Fortran จุลินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืช https://www.facebook.com/greenagro/media_set?set=a.1270650122991819.1073742010.100001405304128&type=3

   ————————————————
   ราคา 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพ
   เสือตัวที่ 1 อินดิวเซอร์ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 500 บาท
   เสือตัวที่ 2 ไบโอแทค ขนาดบรรจุ 1/2 กิโลกรัม 400 บาท
   เสือตัวที่ 3 ไบโอเซ็นเซอร์ ขนาดบรรจุ 1/2 กิโลกรัม 400 บาท
   เสือตัวที่ 4 คัทออฟ ขนาดบรรจุ 1/2 กิโลกรัม 400 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *