เกร็ดเกษตรที่ควรรู้, สาระน่ารู้

จุลินทรีย์ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน….ต้องสังเกตเลขทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร

เกษตรยุค 4.0 นี้ คิดว่าใครๆ ก็คงจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นกันเกือบทุกคน โดยเฉพาะการท่องเว็บไซต์ เล่นfacebook, Line ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน เครื่องไม้เครื่องมือเหล่าทำให้เกษตรกรมีหูตาที่กว้างไกล ทันโลก ทันเหตุการณ์ สร้างองค์ความรู้ต่างๆให้เกิดแก่มนุษยชาติ โดยที่ไม่ต้องง้อห้องสมุด โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

แม้กระทั่งการนำเสนอสินค้าที่หลากหลายผ่านช่องทางนี้ หรือที่เรียกกันว่าตลาดออนไลน์ ทำให้การที่จะสินค้าที่ดีมีคุณภาพก็ทำได้ง่ายเพียงคลิ๊กด้วยปลายนิ้วมือ จะสินค้าเก่าใหม่ มีให้เลือกกันมากมายหลายชนิด ขอเพียงให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเป็นพอ สามารถเข้าถึงได้ทุกคน

ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะปัจจัยการผลิต ปัจจุบันบริษัทใหญ่น้อยก็หันมาค้าขายแบบออนไลน์กันมากขึ้น เกษตรกรในปัจจุบันเริ่มสนใจที่จะซื้อปัจจัยการผลิตผ่านทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ การนำเสนอสินค้าที่มากมายผ่านทางช่องทางนี้ก็มีมากขึ้นเป็นลำดับ และเมื่อนำไปใช้ก็มีทั้งที่ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง จริงบ้าง แท้บ้าง….จนคนเริ่มถามหา “มาตรฐาน” ว่าควรจะเป็นอย่างไร

 

การจำหน่ายสารชีวภัณฑ์ผ่านตลาดออนไลน์ในปัจจุบันนับว่ามีมากมายเหลือคณานับ มากมายจนตัวเกษตรกรเองก็ยังแยกแยะไม่ออกว่า อันไหนของจริง อันไหนของดี จึงเป็นที่มาของการเขียนบทความในวันนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีจุดสังเกตุในการเลือกซื้อสารชีวภัณฑ์

ปัจจุบันสารชีวภัณฑ์ในหมวดหมู่ของการป้องกันกำจัดศัตรูพืช รัฐบาลโดยกรมวิชาการเกษตรจะกำหนดให้สินค้าที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานจะต้องผ่านกำหนดกฎเกณฑ์โดยผ่านการทดสอบ ทำแปลงวิจัย ทำ ท็อคซิโคโลจี ทำโปรโตคอล ฯลฯ เพื่อให้ได้เลขทะเบียนใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร และข้างกระป๋องจะต้องระบุจำนวนเชื้อที่ชัดเจนว่ามีปริมาณเท่าใด

การป้องกันตนเองให้สามารถซื้อหาหรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางการเกษตรให้ได้มาตฐาน มีคุณภาพ นำไปใช้แล้วได้ผลก็ทำได้ง่ายเพียง สังเกตอ่านจากฉลากข้างกระป๋องให้ละเอียดถี่ถ้วน ว่ามีสถานที่ผลิต จำหน่าย วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ และที่สำคัญเลขทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร ให้ชัดเจน แจ่มแจ้ง เพราะถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด บ่งบอกได้ว่าเป็นสินค้าที่อาจจะไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ไม่ได้ผล และนำความเสื่อมเสียมาสู่การทำเกษตรแบบใช้สารชีวภาพ เพราะคิดว่าไม่ได้ผล…

 

  

 

มนตรี บุญจรัส ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com