ข่าวเกษตร

จุลินทรีย์ชีวภาพ….ไม่ใช่ปุ๋ย

หลาย ๆ คนเข้าใจผิดคิดว่าจุลินทรีย์ที่ใช้ในวงการเกษตรคือปุ๋ย เวลาโทรมาพูดคุยสอบถามก็มักจะถามว่า ใส่จุลินทรีย์ตัวนั้น ตัวนี้แล้วทำไมพืชยังไม่งาม…. ก็อยากจะบอกว่า การที่เราจะใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม จุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์ขุยไผ่ จุลินทรีย์จาวปลวก จุลินทรีย์ขี้ควาย จุลินทรีย์สังเคราะห์ จุลินทรีย์นี่ นั่น โน่น…..นั่นเป็นเพียงการเพิ่มจำนวนประชากรย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ (Organic Matter) ให้สลายกลายเป็นปุ๋ย (Compost) ได้รวดเร็วขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่ใส่จุลินทรีย์ (Microorganism) เพื่อให้ทดแทนปุ๋ย และเร่งให้พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็ว สมมติว่าเรานำจุลินทรีย์ทางการเกษตรเหล่านี้ ไปใส่ในพืชที่ปลูกกลางทะเลทราย คือมีแต่ทรายอย่างเดียว จุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะแทบจะไม่ได้ส่งผลลัพธ์ที่ดีอะไรต่อพืชเลย  เพราะในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีอินทรียวัตถุ เศษไม้ ใบหญ้า ซากพืชซากสัตว์ให้เขาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย และส่งต่อไปยังพืช ดังนั้น คำถามที่ว่า ใส่จุลินทรีย์ต่าง ๆ เหล่านี้แล้วทำไมพืชผักผลไม้จึงไม่งาม ก็เพราะว่า “จุลินทรีย์ (MicroOrganism)” เหล่านี้ เขาไม่ใช่เป็นปุ๋ยโดยตรงนั่นเอง

 

 

 

 

ดังนั้นสวนเกษตรที่อยากจะใช้จุลินทรีย์เหล่านี้ให้ได้ผล จึงควรหมั่นเติมอินทรียวัตถุลงไปสู่แปลงอย่างสม่ำเสมอ ให้เหมือนกับเศษไม้ใบหญ้าในป่าที่เขาจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนร่วงหล่นลงมาสู่ดินทุกวัน ทำให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมดุล และยั่งยืน ทำให้มีโรงงานปุ๋ย (Symbiosis) ในป่าอย่างเพียงพอ ไม่ต้องมีมนุษย์คนใดไปคอยรดน้ำใส่ปุ๋ยอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ “หยด” หรือ “เม็ด” เดียว

 

 

 

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *