จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

จุลินทรีย์กำจัดด้วงหมัดผัก

หากกล่าวถึงแมลงศัตรูพืชที่ร้ายกาจจนเกษตรกร ผู้ปลูกผักตระกูลกะหล่ำ เช่น คะน้ากวางตุ้ง กะหล่ำดอก ผักกาดหัวต้องปวดหัวที่ต้องคอยหาวิธีมาป้องกันกำจัด

อยู่เป็นประจำ คงหนีไม่พ้น ด้วงหมัดผัก เป็นแมลงศัตรูพืชชนิดเดียวที่เป็นศัตรูสำคัญของผักตระกูลกะหล่ำ ตัวอ่อนของด้วงหมัดผักชอบกัดกินหรือชอนไชเข้าไป

กินอยู่บริเวณโคนต้นหรือรากของผักทำให้ผักเหี่ยวเฉาและไม่เจริญเติบโตถ้ารากถูกท่าลายมากๆ ก็อาจท่าให้ผักตายได้ ตัวเต็มวัยจะกัดกินทำลายใบผักเป็นรูพรุน

ตั้งแต่ระยะต้นกล้าเป็นต้นไป โดยพบการทำลายใบเลี้ยง ลำต้นอ่อนจนต้นกล้าผักไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ทำให้มีอาการแคระแกร็น หรือตายไปในที่สุด ด้วง

หมัดผักเกิดการระบาดได้ในทุกฤดูกาล โดยจะระบาดมาจากบริเวณรอบแปลงปลูก ซึ่งมีวัชพืชที่ด้วงหมัดผักสามารถใช้เป็นอาหารและพืชอาศัย เช่น ผักเสี้ยน ผัก

เสี้ยนผี ผักเบี้ยหิน หรือแม้กระทั่งผักบุ้งนาก็สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารและพืชอาศัยได้ ด้วงหมัดผักเหล่านี้จะอพยพเข้ามาในแปลงปลูก เมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูก

-มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วงชนิดนี้ก็จะอพยพเข้าทำลายกัดกินผักตระกูลกะหล่ำ สร้างความเสียหายให้กับผลผลิต แต่เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว รื้อ

แปลง ด้วงหมัดผัก จะขาดแหล่งอาหารมันก็จะอพยพกลับออกไปอาศัยตามวัชพืชแหล่งอาหารทดแทนที่กล่าวมาข้างบน กลับไป-กลับมาเป็นวัฎจักรเช่นนี้เรื่อยๆ

ไป ที่สำคัญการป้องกันและกำจัดค่อนข้างได้ยาก วันนี้ผู้เขียนจึงอยากแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผักตระกูลกะหล่ำให้ลองใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัด ที่ชื่อ ฟอร์แทรน

(เชื้อ เมทาไรเซียม แอนิโซเพลียม)กับคัทอ๊อฟ (เชื้อบิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า) เชื้อ2ตัวนี้สามารถป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้เกือบทุกชนิด หลักการทำงานของ

ฟอร์แทรน(เชื้อ เมทาไรเซียม แอนิโซเพลียม) กับ คัทอ๊อฟ (เชื้อบิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า) ก็คือ จะไปทำให้ ด้วงหมัดผัก เกิดอาการค่อยๆป่วยและก็ค่อยๆตายไปภาย

ใน 1-2 วัน ด้วงหมัดผัก จะไม่สามารถเดื้อยาได้ ไม่เหมือนกับการใช้สารเคมีชนิดเดิมๆซ้ำๆแล้วด้วงหมัดผัก เกิดอาการดื้อยาต้องค่อยเปลี่ยนตัวยาอยู่เรื่อยๆ ฟอร์แทร

น(เชื้อ เมทาไรเซียม แอนิโซเพลียม)กับ คัทอ๊อฟ (เชื้อบิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า)ยังทำหน้าที่ค่อยเฝ้ายามเหมือนทหารตำรวจไม่ให้ด้วงหมัดผักกลับเข้ามาในแปลงผัก

ได้อีก วิธีใช้ ให้ฉีดพ่นในอัตตรา50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร ทุกๆ7วันครั้ง ควรฉีดตอนแดดอ่อนๆ ช่วงเช้าตรู่ หรือตอนเย็น เพราะเฟอร์แทรน(เชื้อ เมทาไรเซียม แอนิโซเพลี

ยม)กับคัทอ๊อฟ (เชื้อบิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า)ป็นจุลินทรีย์ จะถูดแสงแดดทำลายได้ง่าย ถ้าพบระบาดมาก ควรฉีดพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ใน 3-4 วัน โดยใช้อัตราส่วนผส

มเท่าเดิม ก่อนที่จะนำเชื้อฟอร์แทรน(เชื้อ เมทาไรเซียม แอนิโซเพลียม)กับคัทอ๊อฟ (เชื้อบิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า) ไปผสมกับน้ำฉีดพ่น ขอแนะนำให้ใช้ ม้อยเจอร์แพ

ล้นท์(สารเปียกใบ) เติมผสมกับน้ำก่อน โดยใช้อัตรา 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร  แล้วจึงค่อยนำเชื้อ ฟอร์แทรน(เชื้อ เมทาไรเซียม แอนิโซเพลียม)กับคัทอ๊อฟ (เชื้อบิวเ

วอร์เรีย บาสเซียน่า)ใส่ลงไปแล้วกวนผสมให้เข้ากันจะเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเกาะและดูดซึมเข้าตัวด้วงหมัดผัก ได้ยิ่งขึ้น เพียงเท่านี้รับลองว่าด้วงหมัดผักจะค่อยๆ

ลดลงจากแปลงผัก และค่อยๆหมดไปอย่างแน่นอน

 

 

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9