โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

จักจั่นดูดกินน้ำเลี้ยงยอดไม้ยืนต้นตลอดแล้ง

NULL

              สัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคม 2550 มีฝนตกเป็นปริมาณมากพอสำหรับการลอกคราบของจักจั่นที่เป็นตัวอ่อน ดูดกินน้ำเลี้ยงที่รากของต้นไม้ บางชนิดกินน้ำเลี้ยงพืชอยู่ที่รากมาหลายเดือนบางชนิดหลายปีดินนิ่มพอเหมาะจักจั่นเจาะดินเป็นรูขึ้นมาถึงผิวดิน แล้วคลานไปหาโคนต้นไม้ไต่ขึ้นไปสูงสักครึ่งเมตรขึ้นไป เกาะต้นไม้แน่น ต่อมาผิวตัวปริออกจักจั่นลอกคราบ ออกเป็นตัวเต็มวัย คือ มีปีกใช้บินได้ พอปีกยืดเต็มที่และแข็งดีแล้ว ต่อมาจะบินไปหากินตามต้นไม้ที่มียอดให้เจาะดูดกินน้ำเลี้ยงได้

fiogf49gjkf0d

              จักจั่นทำความเสียหายแก่พืชโดยตัวอ่อนอยู่ในดินเกาะอยู่กับรากพืชดูดน้ำเลี้ยงจากรากที่จุดนั้นอาจหลายเดือน หรือหลายปีตามชนิดของจักจั่น ที่อยู่ในป่าหรือต้นไม้ใหญ่จะหลายปี แต่ตามสวนผลไม้มักเป็นจักจั่นเล็กวงจร 1-2 ปี ต้นไม้มีอาการโทรมลงโดยไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน ยกเว้นขุดดินลงไปพิสูจน์ที่ราก แต่หลังฝนตกใหญ่กลางช่วงปลายหนาวต่อหน้าแล้ง จะพบรูตามผิวดินและคราบที่จักจั่นลอกไว้ตามโคนต้นจำนวนมาก ตัวแก่ของจักจั่นจะดูดน้ำเลี้ยงยอดไม้ยืนต้น จนต้นไม้โทรมเช่นกัน


               ศัตรูธรรมชาติของจักจั่นเวลากลางวัน คือ นกอีแซวธรรมดาและอีแซวหางบ่วง กับกิ้งก่าก็พยายามจับจักจั่นกินด้วย ส่วนตุ๊กแกจะล่าจับกินจักจั่นในเวลากลางคืน นักล่าอาหารธรรมชาติ คือ ชาวบ้านใช้ไม้รวกผ่าปลายหนีบถุงพลาสติกใส รัดให้แน่น หาตัวให้พบค่อยเลื่อนปากถุงลงดักทางกระโดด พอเข้าใกล้จักจั่นจะกระโดดเข้าถุงใสนำลงมาเด็ดปีกข้างหนึ่ง เก็บรวมไว้ขายตลาดเย็นหรือเช้า หรือคั่วในกระทะร้อนใส่เกลือเล็กน้อย เป็นอาหารเสริมโปรตีนของชนบทไทยได้


ที่มา  :  ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับ 20,981 วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2550 หน้า 24