การนำเข้า-ส่งออก, ข่าวเกษตร

คุมเข้มนำเข้าผลไม้จาก4ชาติ

fiogf49gjkf0d

ายจิรากร
โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า
ขณะนี้กรมได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผักและผลไม้ใหม่จาก
4 ประเทศ ได้แก่ ชิลี ฝรั่งเศส แคนาดา และออสเตรเลีย รวมกว่า 20 ชนิด
เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชกักกันเล็ดลอดเข้ามาแพร่ระบาดทำลายแหล่งเพาะปลูกของไทย
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในผักและผลไม้ที่จะอนุญาตให้นำเข้าแต่ละชนิด
ทั้งนี้ ภายหลังปรับปรุงดังกล่าว กรมจะนำเสนอให้คณะกรรมการกักพืชพิจารณาให้คำแนะนำ
เมื่อผ่านแล้วจึงเสนอให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงนามในประกาศ
และส่งไปตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คาดในปี 2554 จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการได้

fiogf49gjkf0d

ที่มา : หนังสือพิมพ์  คม ชัด ลึก วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554