โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

คุณอยากรู้ไหม?…อาการใบเหลืองของพืช…มีสาเหตุเกิดจากโรคพืช หรือ ขาดสารอาหาร!!!

มีเกษตรกรได้สอบถามผ่านเพจ THAI GREEN AGRO เกี่ยวกับเรื่องของอาการใบเหลืองในพืชว่าเราสามารถที่จะแยกแยะพิสูจน์ได้อย่างไรว่า….อาการใบเหลืองชนิดใด…..มีสาเหตุจากโรคพืช และอาการใบเหลืองชนิดใด…มีสาเหตุจากการขาดแคลนแร่ธาตุสารอาหาร

เรื่องนี้ถ้าจะพูดกันจริง ๆ ก็ต้องบอกว่า น่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์และความชำนาญของเกษตรกรแต่ละคนเป็นองค์ประกอบหลักด้วยนะครับ เนื่องด้วยว่าอาการใบเหลืองของพืชนั้นมีหลายสาเหตุ และพืชแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกัน

เบื้องต้นก็อาจจะพิจารณาในประวัติการดูแลรักษาของตัวเกษตรกรเอง ว่ามีการรดน้ำใส่ปุ๋ยให้อาหารอะไรแก่พืชไปก่อนหน้านี้บ้าง ถ้าไนโตรเจนไม่พอ ใบก็อาจจะเหลืองตั้งแต่โคนต้นขึ้น หรือขาดในกลุ่มจุลธาตุโดยเฉพาะแมกนีเซียม หรือสังกะสีก็อาจจะทำให้ใบพืชมีอาการเหลืองจากการขาดอาหารเหล่านี้ได้

แต่ถ้ามีการดูแลบำรุงรักษาพืชอย่างใกล้ชิด หมั่นเติมปุ๋ย ฮอร์โมนอย่างสม่ำเสมอแล้วอาการใบเหลืองยังคงเกิดขึ้นกับพืชที่เราปลูกอยู่ ก็เป็นไปได้ค่อนข้างมากว่าในสวนหรือแปลงปลูกของเราน่าจะมีการเข้ามารบกวนกล้ำกรายจากเชื้อโรคพืชทั้งแบคทีเรียและรา ซึ่งเป็นสปอร์ที่มีน้ำหนักเพียง 2-4 ส่วน1,000 มิลลิเมตร หรืออาจจะเรียกว่าไมครอนถูกลมพัดปลิวเข้ามาและผนวกกับความชื้นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้สปอร์สามารถงอกเจริญเติบโตแพร่กระจายและเข้าไปทำลายเซลล์พืชจนเกิดอาการใบเหลืองจากการที่แร่ธาตุสารอาหารถูกตัดขาดด้วยการทำลายของเชื้อโรคพืชต่าง ๆ

 

 

ในบางกรณีอาการใบเหลืองของพืชก็อาจจะมีสาเหตุมากจากต้นทางอย่างเช่นโรครากเน่าโคนเน่าที่มีสาเหตุส่วนใหญ่จากเชื้อราไฟท๊อปธอรา (Phytophthora spp.) ซึ่งทำให้เซลล์เนื้อเยื่อบริเวณรากถูกทำลายเน่าเสีย ประสิทธิภาพการส่งหรือลำเลียงอาหารไปเลี้ยงยังส่วนต่าง ๆ ของพืชจึงทำได้ไม่ดี และพืชก็แสดงอาการใบเหลืองออกมาให้เห็น การใส่ปุ๋ยทางดินเพิ่มลงไปให้แก่พืชบางครั้งก็ไม่สามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ เนื่องด้วยรากของพืชที่ถูกทำลายไปมากอาจจะไม่สามารถดูดกินอาหารจากทางดินได้เพียงพอ ทำให้อาการใบเลืองลุกลามไปอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มต้นอาจจะเหลืองเป็นบางส่วนหรือด้านใดด้านหนึ่ง และค่อยกระจายไปจนทั่วทรงพุ่มถ้าเกษตรกรขาดประสบการณ์และแก้ไขได้ไม่ทันท่วงที

จะอย่างไรก็ตามการดูแลแก้ไขปัญหาแบบป้องกันไว้ก่อน ด้วยการตรวจวัดกรดด่างของดินให้อยู่ระหว่าง 5.8 – 6.3 และการเติมซิลิก้าที่ละลายน้ำได้ (H4SIO4) จากหินแร่ภูเขาไฟอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดการเข้าทำลายของเชื้อโรคพืชต่าง ๆ ได้ดีมาก (Silicon In Agriculture, September 26-30, 1999. Lago Mar Resort Fort Lauderdale, Florida USA)

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com