เกร็ดเกษตรที่ควรรู้, สาระน่ารู้

คิดจะเลือกปลอดสารพิษ….หยุดคิดเรื่องยาฆ่าหญ้า

จิตใจที่พร้อมน้อมนำต่อการนำพาร่างกายไปสู่สิ่งที่ดี สังคมที่ดี สิ่งที่สูงกว่า…ต้องมีความมุ่งมั่ง เด็ดเดี่ยว แน่วแน่….ไม่หวั่นไหวหรือวอกแวก….แม้แต่เรื่องความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพที่ทำให้โลกของเราสวดสด งดงาม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ รวมถึงช่วยส่งเสริมให้มนุษยชาติมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ….ควรรีบทำ!

ปัจจัยใดก็ตามที่สวนทางกับสิ่งที่ดีงาม… ย่อมน่าจะต้องมีความผิดปรกติ ผิดแผกแตกต่างอยู่ในตัวของมันเอง โดยมิต้องหาเหตุผลมาอ้าง มากล่าวต่างๆ นาให้เกิดความ “กังขา” เพื่อหวังอยากจะได้ “สิ่งนั้น” กลับมาใช้อีก

การใช้สารพิษไม่ว่าจะเป็นชนิดใด รูปแบบใด ถ้ามันมีทางเลือกที่ดีกว่า….ก็ควรจะหยุด ควรจะเลิก และพยายามเรียนรู้กับสิ่งใหม่ หนทางใหม่ ….เพื่ออีก 5 ปี 10 ปีข้างหน้าจะเป็นได้องค์ความรู้พื้นฐานให้ลูกหลานของเราได้นำไปแตกกอต่อยอดหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป….ไม่ใช่! อ้างกันไปแบบข้างๆ คูๆ ถูไถจนสีข้างถลอกปอกเปิก….ว่า “ยาฆ่าหญ้า” มีประโยชน์ต่อเกษตรกรส่วนใหญ่…มีความจำเป็นต้องใช้…หยุดไม่ได้…..แล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆเลย

 

 

40 กว่าประเทศทั่วโลกเขาห้ามนำเข้า เขาเลิกใช้ยาฆ่าหญ้า พาราควอต และ ไกลโฟเสต อีกทั้งประเทศไทยกำลังตั้งเป้าตำแหน่งของตนเองให้เป็นประเทศที่ผลิตอาหารปลอดภัย รัฐบาลกำลังรณรงค์ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรปลอดสารพิษ หรือแม้แต่ในอดีตเราก็ยังเคยฝันว่าเราจะเป็น “ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the world)” ประชาชนคนบริโภคส่วนใหญ่ต้องการอาหารที่ปลอดภัยเข้าสู่ร่างกาย หวาดกลัวต่อสิ่งแปลกปลอมหรือสารพิษที่จะเข้าสู่ร่างกายและเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา หมดเงินทองในการรักษาที่เก็บมาค่อนชีวิตอย่างไม่ควรจะเป็น

การแก้ปัญหาเรื่องหญ้าในภาคการเกษตรควรเริ่มศึกษาทดลองจากแปลงเล็กๆ ไปก่อน ใช้วิธีการตัด การควบคุม มิให้สูงเกินไป และพยายามทำความเข้าใจว่า “หญ้า….ไม่ใช่วัชพืชเสมอไป” เมื่อหญ้ากินอาหาร กินปุ๋ยที่เกษตรกรใส่ลงไป เขาก็นำไปสะสมในลำต้นกิ่งก้านใบ สุดท้ายเมื่อเราตัดออกให้เหลือติดพื้นสักหนึ่งฝ่ามือ เพื่อความสวยงาม ความเขียวขจี เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตัวห้ำ ตัวเบียน ….เศษ ซากของหญ้าที่ถูกตัดตกลงไปสู่ผืนดิน….ก็จะค่อยๆ ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยกลับคือสู่ผืนดิน สู่พืชหลักที่ปลูก โดยมิได้แย่งอาหารของพืชหลักแม้แต่น้อย…ตรงข้ามกับช่วยทำให้ระบบนิเวศน์ดีขึ้น

ถ้าเมื่อใดที่ท่านได้ตัดสินใจเลือกที่จะทำเกษตรปลอดสารพิษ โดยมีเป้าหมายมุ่งไปสู่เกษตรอินทรีย์อย่างแน่วแน่แล้ว….ท่านต้องหยุดคิดเรื่อง “สารพิษ” ที่จะเป็นอันตรายต่อลูกหลานและมนุษยชาติให้ได้ครับ

 

 

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com