ข่าวเกษตร

“คัทออฟ” + “ฟอร์แทรนด์” จุลินทรีย์กำจัดหนอนด้วงในกองปุ๋ยหมัก

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในปัจจุบัน เกษตรกรยุคใหม่จะเน้นในเรื่องของการพึ่งพิงอิงอาศัยตนเองเป็นหลัก เน้นความยั่งยืนอยู่รอดในระยะยาว สิ่งหนึ่งที่เห็นเป็นกิจกรรมของเกษตรกรที่นิยมทำกันมากที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องของการหมักปุ๋ยใช้เอง ทั้งปุ๋ยกลับกอง ไม่กลับกอง ปุ๋ยน้ำหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เยอะแยะมากมายก็สุดแท้แต่วัสดุในท้องถิ่นนั้นจะเอื้ออำนวย

การหมักปุ๋ยจากเศษซากอินทรียวัตถุ มูลสัตว์ ขี้เลือย แกลบ ขุยมะพร้าว ใบก้ามปู อื่นๆ หลังจากหมักไปได้สองสามเดือน ก็มักจะพบปัญหาในเรื่องของหนอนด้วง ด้วงแรด เข้ามาไข่อาศัยอยู่ในกองปุ๋ยหมัก หรือบางคนมีการนำปุ๋ยหมักไปใช้ในเรือกสวนไร่นา ก็จะประสบกับปัญหาหนอนด้วงเหล่านี้กัดกินทำลายรากพืช จนเกิดความเสียหายล้มตาย

การดูแลแก้ไขปัญหานี้ความจริงก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเข้าอกเข้าใจในเรื่องของศัตรูธรรมชาติของเขา สิ่งที่อยากจะแนะนำในวันนี้ก็คือการใช้จุลินทรีย์บิวเวอร์เรีย กับ เมธาไรเซียม ซึ่จะมีประสิทธิภาพมากกับหนอนชนิดนี้ โดยเฉพาะสายพันธุ์ของบริษัท ไทยกรีนอะโกร ที่มีชื่อทางการค้าว่า “คัทออฟ (Beauveria Bassiana spp.)” และ “ฟอร์แทรน (Metarhizium Anisopliae spp.)”  เพียงใช้ในอัตราหนึ่งกิโลกรัมคลุกกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก 50 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพรมน้ำพอชื้น แล้วนำไปใส่รองก้นหลุม หว่านรอบโคนต้น ใต้ทรงพุ่ม ก็จะช่วยแก้ปัญหาหนอนด้วงเหล่านี้ได้

ในกรณีที่ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกไปแล้ว หรือกำลังหมักปุ๋ยคอกไว้ใช้เอง ก็ใช้อัตราอย่างละ 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทำการราดรด ฉีดพ่นให้เปียกชุ่มโชกทั่วกองปุ๋ยหมัก หรือโคนต้น สปอร์ที่แขวนลอยก็จะกระจายลงไปสู่โคนต้น หรือกองปุ๋ยหมัก และเริ่มสร้างเส้นไยครอบคลุมพื้นที่และลงไปทำลายแมลงหรือหนอนด้วงเหล่านี้ จุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้จะชอบมาก เขาสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีกับหนอนชนิดนี้ เพราะเป็นโฮสต์ (Host) โดยตรงต่อเขา

 

 

 

Line Official: https://bit.ly/3bYfcKC
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK

เพจ Facebook:

Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com