ข่าวเกษตร

ความสำคัญของแร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดและอาหารเสริมเห็ดดีพร้อมในการเพาะเห็ดของไทย

วิถีการเพาะเห็ดของประเทศไทยในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ทั้งด้านรูปแบบ วิธีการ เทคโนโลยีและนวตกรรมต่าง ๆ แค่เทียบย้อนไปเพียงสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่า….เปลี่ยนไปเยอะ!

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผสมขี้เลื่อย สูตรอาหาร การนึ่งก้อน การบ่ม การเปิดดอก มีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายที่จะมาเป็นตัวช่วยให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ทั้งเครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิ ระบบพ่นหมอก ระบบ EVAP ฮีทเตอร์ เพื่อต่อสู้กับธรรมชาติ มีทั้งผู้ที่ประสบความสำเร็จและผู้ที่ล้มเหลวล้มหายตายจากออกไปจากวงการเยอะแยะมากมาย

วันนี้จึงอยากจะนำเรื่องของ “อาหารเสริมเห็ดดีพร้อม” กับ “แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด” เป็นอีกนวตกรรมหนึ่งที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดเริ่มให้ความสนใจใคร่รู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตนเอง เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน ผันแปรอย่างรวดเร็ว ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

แม้กระทั้งกลุ่มของเห็ดราก็เช่นเดียวกัน อากาศที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน ทำให้การเจริญเติบโตของเห็ดนอกฤดูกาล ทำได้ยากขึ้นเป็นลำดับ ในอดีตผู้บริโภคเห็ดอย่างเรา ๆ ก็มักจะได้กินเห็ดเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้น นอกนั้นก็มีเพียงเล็กน้อย ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเยอะแยะมากมายทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับประทานเห็ดมากขึ้น แทนที่จะรอแต่เห็ดป่าหน้าฝนเพียงอย่างเดียว

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด” ในอดีตก็เพื่อบริการเกษตรกรผู้เพาะเห็ดที่ทำการเพาะเห็ดไปได้ระยะหนึ่งประมาณ 5 เดือน 6 เดือนแล้วต้องการจะจำหน่ายก้อนทิ้ง ก็จะใช้แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดทำการฉีดพ่นหน้าก้อนเพื่อกระตุ้นแร่ธาตุสารอาหารภายในก้อนให้ออกมาบำรุงเส้นใยเห็ดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เปรียบเหมือนเป็นการทิ้งทวน ส่วนใหญ่ก็จะมีการพักก้อนทิ้งไว้ประมาณ 2-3

วันก่อนฉีดพ่นแร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดลงไป

ส่วน “อาหารเสริมเห็ดดีพร้อม” นั้นได้มีการคิดค้นวิเคราะห์ต่อจาก “แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด” เนื่องด้วยเกษตรกรที่นำ “แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด” ไปใช้ในระยะหลัง ๆ เป็นพวกนักเพาะเห็ดรุ่นใหม่ไฟแรง จะมีวิถีการใช้ที่แตกต่างออกไปจากเกษตรกรรุ่นใหญ่ในอดีต คือ มีการใช้ “แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด” ตั้งแต่เริ่มเปิดดอกกันเลยทีเดียว เนื่องด้วยเด็กรุ่นใหม่ Gen Z นี้อาจจะโตมาท่ามกลางเทคโนโลยี wifi ที่มีความรวดเร็ว

ตามยุค 4G, 5G จึงต้องการอะไรที่รวดเร็ว เขาก็จะใช้แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดกันตั้งแต่แรก ๆ เพื่อให้มีดอกเห็ดออกมาปริมาณมาก ๆ เมื่อพูดคุยกับเกษตรกรรุ่นใหญ่บางทีก็มีเหตุผลที่แตกต่างกัน บ้างก็ว่าออกเยอะแต่ดอกเล็ก บางก็ว่าดีรวดเร็วทันใจ จึงเป็นที่มาของการ พัฒนา “อาหารเสริมเห็ดดีพร้อม” ให้ตอบโจทย์กับนักธุรกิจเกษตรที่ต้องการให้ดอกออกมาเยอะและมีคุณภาพที่อวบอ้วนสมบุรณ์

วิธีการใช้ “แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด” กับ “อาหารเสริมเห็ดดีพร้อม” นั้นก็จะใช้ประมาณ 3 ช้อนแกงหรือ 100 กรัมต่อต่อน้ำ 5 ลิตรฉีดพ่นทุก ๆ 3 -7 วันผ่านหน้าก้อนให้เปียกชุ่มชื้น แต่ไม่ท่วมขังด้านล่างของแก้มก้อน หรือบางคนก็จะใช้แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด และ อาหารเสริมเห็ดดีพร้อม ตั้งแต่กระบวนการทำก้อนเลยก็มี ช่วยทำให้เห็ดมีปริมาณการเกิดดอกที่มากขึ้นและดอกใหญ่อวบอ้วนสมบูรณ์ดี

มนตรี บุญจรัส ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com