เห็ดฟาง, เห็ดทั่วไป, เห็ดนางรม นางฟ้า

ความสำคัญของแร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดและอาหารเสริมเห็ดดีพร้อมในการเพาะเห็ดของไทย

 

เกษตรรุ่นใหม่ๆไฟแรงมีการเอาแร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด บางรายก็จะใช้เมื่อมีปัญหาเห็ดออกไม่ดี ออกกระปริบกระปอยออกเล็กออกน้อย ออกแบบไม่สะใจวัยรุ่น

ก็เอาแร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดนี้เอาไปใช้ตั้งแต่เริ่มเปิดดอกเดือนแรกหรือเดือนถัดไป เพราะฉะนั้นช่วงคนรุ่นใหม่จะใช้ตั้งแต่เดือนแรก เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงเขา

ก็ว่าเห็ดออกดอกดี เกษตรกรรุ่นเก่าที่ทำอะไรเชื่องช้าก็ต้องชำเลืองมองเด็กๆ ว่าเอ๊ะ ทำไมเด็กมีผลผลิตรวดเร็ว ขายเร็ว รวยเร็ว รุ่นใหญ่บางคนก็ทนความช้าของ

ตัวเองไม่ไหวก็ชะโงกชะเง้อชำเลืองดู ก็สุดแท้แต่นาๆจิตตัง บางทีรุ่นใหญ่เอามาใช้ก็ว่ามันก็ออกดีนะ แต่ดอกมันเล็กไปหน่อย ดอกมันผอมไปนิดหนึ่ง เราก็เลยต้อง

เอาปัญหาของนักเพาะเห็ดและเกษตรกรคิดตีโจทย์ ทำยังไงให้ดอกเห็ด นอกจากออกเร็วแล้วก็ดอกอ้วนดอกใหญ่สมบูรณ์ด้วย จึงได้ต้องพัฒนาเจ้าอาหารเสริมเห็ด

ดีพร้อม เช่นดีพร้อมมีความตั้งใจที่ใช้ชื่อของอาจารย์ดีพร้อม ชัยเกียรติ เอามาตั้งเป็นสิริมงคลกับพวกเราด้วย จึงใช้ชื่อว่า อาหารเสริมเห็ดดีพร้อม อาหารเสริมเห็ดดี

พร้อมชื่อก็บอกว่าดีพร้อมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ใช้ตัวนี้ สำหรับเพื่อนที่มีปัญหาดอกเห็ด เล็ก แหลม  เรียว ผอม ก้านดอกไม่ใหญ่ ตีนไม่โตดอกไม่หนานุ่ม ต้องใช้ตัว

อาหารเสริมเห็ดดีพร้อมเอาไปฉีดพ่น อัตราการใช้ ใช้ประมาณ 3 ช้อนแกง ต่อ น้ำ 5 ลิตร ใช้สเปรย์พ่น หรือจะพ่นแทนน้ำก็ได้ ถ้าท่านคำนวณว่ามีความคุมทุนแล้ว

ว่ามันคุ้ม เพราะว่าราคาก็ไม่แพง จะฉีดบ่อยฉีดมากฉีดน้อยฉีดนาน อยู่ที่ว่าต้องไปดูความชื้นในโรงเรือนอย่าให้เกิน 90% เป็นใช้ได้ ก็จะทำให้ดอกเห็ดของท่านนั้น

ก็จะอวบอ้วนสมบูรณ์ อันนี้คือคุณสมบัติที่เกษตรกรส่วนใหญ่เอาไปใช้ และก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆของผู้ใช้ พอเอามาฉีดบางทีมันสะใจ เกษตรกรก็มีการเอาแร่ธา

ตุกระตุ้นดอกเห็ดผสมกันกับอาหารเสริมเห็ดดีพร้อม เวลาเขาจะทำก้อนเชื้อ ก็เอาขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม หมักด้วยไบโอเซ็นเซอร์หรือบีเอสพลายแก้ว หมักราดน้ำให้

ได้ความชื้น 60% จะใส่น้ำตาลไปสัก 1-2 กิโลกรัม ก็ได้ แล้วก็ใส่ภูไมท์ซัลเฟตหรือพูมิชซัลเฟอร์ 3 กิโลกรัม บางคนก็จะบวกรำไปอีก 3-5 กิโลกรัม แล้วแต่สูตรใคร

สูตรมัน หรือจะใส่ตัวแป้งข้าวเหนียว รำ 7 แป้งข้าวเหนียว 3  บางคนก็รำ 5 แป้งข้าวเหนียว 5 บางคนก็ รำ 5 แป้งข้าวเหนียว 3 แป้งข้าวเจ้า 2 ไปร้อยฟาร์มก็เจอร้อยสูต

ร ท่านต้องหาเอกลักษณ์ลายเซ็นต์ของท้องถิ่นหรือโรงเรือนที่ท่านเพาะเอง ทำไมต้องพุดตรงผสมขี้เลื่อย เพราะคนรุ่นใหม่ไฟแรง เขาก็จะเอาแร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด

ขี้เลื้อย 100 กิโลกรัม ใช้แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด 1 ซอง อาหารเสริมเห็ดดีพร้อม 1 ซอง ใส่ไปตั้งแต่ตอนทำขี้เลื้อย ผมไม่ได้แนะนำนะครับ พูดถึงวิธีการและความสำคัญ

หรือในวงการเพาะเห็ดปัจจุบัน เพราะชมรมเกษตรปลอดสารพิษ เราเปิดศูนย์บริการพี่น้องมา 20 ปีแล้ว เรามีแฟนคลับเพื่อนสมาชิกทั้งเก่าและใหม่วนเวียนอยู่หลาก

หลาย หลายวิธีการ เอาประสบการณ์ในอดีตมาเล่าให้ฟังแร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดเอามาใช้กระตุ้นเวลาเพาะเห็ด แล้วเห็ดออกไม่ดี ออกไม่สม่ำเสมอ อย่าลืมว่ายุกต์ปัจจุบัน

เป็นโรคร้อน อากาศแปรปรวน ทำให้ดอกหยุดชะงักการออกดอก การมีตัวช่วยอยากแร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดปรับสมดุลให้กับก้อนเชื้อเห็ด วัสดุเพาะเห็ด ทำหน้าทีในการ

สร้างสมดุล ระบบนิเวศการเพาะได้ดี ส่วนอาหารเสริมเห็ดดีพร้อม วัตถุประสงค์จริงๆก็คือ เวลาเกษตรกรกว่าจะทำก้อนเชื้อ กว่าจะซื้อเชื้อ ก้อนละ 6 บาท กว่าจะมาทำโรง

เรือน ความสะอาด เอาดอกมาเปิด ไปเจอก้อนเชื้อที่มีคุณภาพไม่ดี ไปเจอฟาร์มที่เขาผลิตก้อนเชื้อ แบบเอาเปรียบ แบบใส่แต่ขี้เลื้อยมาให้ เอามาเพาะแปปเดียวดอกก็

ไม่ออก ดอกหมด จะทิ้งก้อนก็เสียดาย ตัวนี้แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดกับอาหารเสริมเห็ดดีพร้อม จึงเป็นตัวช่วยให้ท่านที่ไม่ต้องโละก้อนทิ้งออกจากโรงเรือนเร็ว คนรุ่นใหม่

ไฟแรงและก็คนรุ่นเก่า เขาก็นำมาใช้ทุกช่วงเวลา เพื่อกระตุ้นให้มันออกดอกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดเอาไว้ใช้ในฟาร์มในโรงเรือนของเพื่อนที่มีปันหาดอก

ออกไม่ดี ออกเล็กออกน้อย ออกแบบกระปริบกระปอย ก็ใช้แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด 3 ช้อนแกง ต่อ น้ำ 5 ลิตร ราดรดฉีดพ่น ส่วนอาหารเสริมเห็ดดีพร้อม เอาไว้ใช้ แก้ปันหา

ดอกผอม ดอกเล็ก ออกมาดีแต่ดอกออกมาไม่อ้วนไม่หนาไม่นุ่ม ก็ใช้อาหารเสริมเห็ดดีพร้อม หากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตร

ปลอดสารพิษ

 

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือ โทร 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com