ปุ๋ยและฮอร์โมน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

ความสำคัญของธาตุรองและธาตุเสริม

fiogf49gjkf0d

การที่จะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตออกมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้น
เกษตรกรต้องไม่หลงลืมเรื่องแร่ธาตุสารอาหารที่พืชต้องการใช้
ไม่ว่าจะเป็นธาตุหลักอย่าง ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม (K)
ธาตุรอง แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg), กำมะถัน (S) ธาตุอาหารจุลธาตุ
เหล็ก (Fe), ทองแดง (Co), แมงกานีส (Mn), สังกะสี (Zn), โบรอน (Bo),
โมลิบดินั่ม (Mo), นิกเกิ้ล (Ni) ฯลฯ
และธาตุเสริมประโยชน์ซึ่งในปัจจุบันยังไม่จัดให้อยู่ในหมวดของธาตุอาหารพืช
ที่จำเป็นและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงเกษตรปัจจุบันคือก็คือกลุ่ม
แร่ธาตุซิลิก้า (Silisic Acid) (ที่ละลายน้ำได้) และกลุ่มของ ไคโตซาน
(Chitosan)
ที่ได้มีบริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่นำมาเผยแพร่ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหนือ
ชั้นจนพี่น้องเกษตรกรได้ทราบและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

ฉะนั้น
ในกรณีที่เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ มาอย่างยาวนาน ทั้ง 46-0-0,
21-0-0, 15-0-0, 16-20-0, 25-7-7, 15-15-15, 16-16-16
จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วปุ๋ยลักษณะดังกล่าวจะมีแต่ส่วนประกอบของธาตุอาหาร
หลักเป็นส่วนใหญ่ แต่มิได้มีส่วนประกอบของธาตุรอง จุลธาตุและธาตุเสริมเลย
ดังนั้นเมื่อปลูกพืชมานานเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว
ทรัพยากรแร่ธาตุหรือสารอาหารในดินที่สะสมมาก็ย่อมที่จะหมดสิ้นไปเป็นธรรมดา
ยิ่งมีการทำนอกฤดูกาล หรือทำนาปลูกข้าวกันปีหนึ่งสองสามรอบด้วยแล้ว
ธาตุอาหาตรองและจุลธาตุต่างๆ นั้นก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงไป
จนไม่เพียงพอต่อการที่พืชนำไปใช้สร้างการเจริญเติบโตได้

   

fiogf49gjkf0d

การที่พืชจะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตแก่เราได้ดีนั้น
จะต้องอาศัยแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วน
มิใช่จะได้รับแต่เพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น บางคนอาจจะเถียงว่า
ใช้ปุ๋ยเชิงเดี่ยว
หรือปุ๋ยธาตุหลักมายาวนานแล้วก็ไม่เห็นต้นไม้จะตายอย่างใดเลย ก็จริงครับ
แต่อาจจะทำให้ใบเล็ก เหลือง ซีด จาง แทนที่จะให้ผลผลิตออกมาได้ 100
เปอร์เซ็นต์ ก็อาจจะได้เพียง 60 -70 เปอร์เซ็นต์เพียงเท่านั้น
เปรียบเหมือนเด็กต่างจังหวัดห่างไกลตัวเมืองที่ครอบครัวหนึ่งอาจจะมีลูกหลาย
คน ไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารมาบริโภคได้เพียงพอครบทั้งห้าหมู่
อาจจะกินข้าวกับน้ำพริกอย่างเดียวทุกวัน หรือเป็นปี
จึงทำให้มีชีวิตและการเจริญเติบโตมาแบบผอมแห้งแรงน้อย สูงไม่ได้มาตรฐาน
มีสติปัญญาแพ้เด็กในเมืองที่รับประทาน เนื้อ นม ไข่ จนอ้วนท้วน
สมบูรณ์แข็งแรง มีสมรรถนะทั้งร่างกายและจิตใจ
ฉะนั้นเกษตรกรท่านใดต้องการให้พืชที่ปลูกไว้ให้ผลผลิตออกมาอย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วยก็ควรที่จะต้องหันกลับไปดูให้พืชได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง
ธาตุหลัก ธาตุรอง จุลธาตุและธาตุเสริมด้วยนะครับ
โดยเฉพาะผู้ที่ปลูกพืชเพื่อการค้าด้วยควรต้องยิ่งดูแล
เพื่อมิให้สูญเสียโอกาสของรายได้จากการขายผลผลิต

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com