สัตว์อื่นๆ, ปศุสัตว์

ควบคุมแอมโมเนียในคอกปศุสัตว์ไม่ใช่เรื่องยาก

fiogf49gjkf0d

แอมโมเนียเป็นก๊าซที่อันตราย สัตว์ที่สัมผัสก๊าซอยู่เสมอจะเกิดอาการแพ้
ระคายต่อเยื่ออ่อนต่างๆ เช่น อวัยวะสืบพันธุ์ ตา หู ปาก จมูก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทางเดินหายใจ ทำให้สัตว์เครียด อ่อนแอลง แสดงอาการคล้ายเป็นหวัด
เช่น มีน้ำมูก น้ำตาไหล จากนั้นจะถูกเชื้อโรคเข้าซ้ำเติมจนเป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย
ในสัตว์ปีกจะไวต่อก๊าซแอมโมเนียมากกว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในพื้นดินที่มีไนโตรเจนปะปนอยู่ไม่ว่าจากเศษอาหาร
มูล ฉี่ เมื่อได้รับความชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม เชื้อจุลินทรีย์ในธรรมชาติก็จะย่อยอินทรีย์สารเหล่านี้แล้วปล่อยแอมโมเนียออกมา
หากปล่อยให้สะสมอยู่นานก็จะมีแอมโมเนียมากขึ้น การตากแห้งรวมกองก็เช่นเดียวกันหากโดนฝนหรือน้ำจนเปียกก็สามารถปล่อยแอมโมเนียออกมาอีกเหมือนเดิม
รวมถึงการชะล้างลงดินส่งให้เกิดขบวนการแอมโมนิฟิเคชัน ทำให้ไนโตรเจนแตกตัวออกแล้วแล้วปล่อยแอมโมเนียต่อ

zeo-farm.png

fiogf49gjkf0d

สำหรับเทคนิคหรือวิธีการควบคุมแอมโมเนียในคอกสัตว์นั้นไม่ว่าจะเป็นคอกดิน
คอกปูน เพื่อป้องกันการแพ้แอมโมเนีย จากอาการดังกล่าวโดยใช้ซีโอ-ฟาร์ม ซึ่งเป็นกลุ่มหินแร่ภูเขาไฟที่ช่วยในการจับกลิ่นและก๊าซต่างๆ
กลิ่นมูลสัตว์จะถูกจับตรึงไว้จนหมด หากนำมูลสัตว์เหล่านี้เมื่อนำไปใช้บำรุงดินก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีละลายช้า
ช่วยป้องกันแมลง หนอน ไร รา เนื่องจากในเนื้อของซีโอ-ฟาร์ม
นั้นอุดมไปด้วยซิลิก้า ส่วนการนำซีโอ-ฟาร์มไปใช้คลุกผสมอาหารในอัตรา
3
กิโลกรัมต่ออาหาร
100 กิโลกรัมหรือ 3
เปอร์เซ็นต์ของจำนวนอาหาร คุณสมบัติของเนื้อของซีโอ-ฟาร์ม ดังกล่าวก็จะไปจับตรึงก๊าซต่างๆ ภายในลำไส้ของสัตว์
เวลาขับถ่ายมูลออกมาเนื้อสารก็จะจับตรึงก๊าซหรือกลิ่นได้ในทันที
หากยังมีกลิ่นเหม็นให้หว่านทับลงไปที่กองหรือบ่อพักอีกครั้งหนึ่ง การใช้ซีโอ-ฟาร์ม ผสมอาหารให้สัตว์ยังช่วยจับตรึงทำลายสารพิษหรืออะฟลาท็อกซินที่ตกค้างติดมากับอาหาร
นอกจากนี้ยังช่วยทำให้อัตราการตายของหมู เป็ด ไก่ ลดน้อยลง ส่งผลให้เจริญเติบโตดี
ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย เกษตรกรท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือหาซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ที่
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (
02-9861680-2)
หรือคุณเอกรินทร์  ช่วยชู (081-3983128)

 เขียนและรายงานโดย : นายเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
www. thaigreenagro.com

วันที่
28 มิถุนายน พ.ศ. 2554
เสนอแนะติชม
email : thaigreenagro@gmail.com