ข่าวเกษตร

ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอบอ้าว”ใบจุดตากบพริกชอบระบาด”ป้องกันก่อนลุกลาม

ในอดีตนักวิชาการหลายท่านแนะนำเกษตรกรให้ตัดแต่งกิ่งพริกส่วนที่เป็นโรคออกไปทำลาย แล้วให้สังเกตอาการดูก่อน 1-2 วัน ก่อนฉีดพ่นยาป้องกันโรคพืช โดยอ้างว่าถ้าอากาศร้อนฝนไม่ตก การระบาดของโรคก็จะหยุดไป แต่ถ้าเห็นว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนจะตกแล้วค่อยฉีดพ่นป้องกันโรค เนื่องจากกระตุ้นโรคให้กระจายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากการแนะนำที่ไม่ชัดเจน ไม่กระจ่างทำให้เกษตรกรปฏิบัติไม่ถูกวิธี ส่งผลให้โรคกระจายระบาดทั่วแปลง ใบจุดตากบพริก จะมีลักษณะจุดแผลค่อนข้างกลม บริเวณใจกลางมีสีเทา ขอบๆ แผลมีสีน้ำตาล กระจายทั่วทั้งใบ ซึ่งเกิดจากเชื้อเซอโคสะปอร่า(Cercospora)
ป้องกันการระบาดโดยให้ฉีดพ่นล้างใบล้างสปอร์ด้วยฟังก์กัสเคลียร์ อัตรา 2กรัมต่อน้ำ 20ลิตร เว้นระยะห่าง 2-3วัน ก่อนฉีดพ่นไบโอเซ็นเซอร์ 25กรัมต่อน้ำ 20ลิตร สลับไปมาติดต่อซ้ำๆ 2-3ครั้ง จากนั้นค่อยฉีดพ่นควบคุมทุกๆ 7-10วัน โดยเว้นระยะห่างของยา 2-3วันเหมือนเดิม เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดทำลายผลผลิตใหม่อีกครั้ง แสงแดดจ้าและแรงอีกอย่างที่มีผลทำให้ผิวพริกไหม้ ต้นไหนใบมากหน่อยก็อาจช่วยได้บ้าง(เล็กน้อย) นักวิชาการหลายท่านแนะนำให้เกษตรกรปลูกในโรงเรือนที่มีหลังคา จะได้ช่วยพลางแสงลดความเสียหายของผล การแนะนำเช่นนั้นอาจเป็นการเพิ่มต้นทุน หรือสร้างภาระให้เกษตรกรได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางออกเสียทีเดียว หากต้องการลดความเสียหาย ลดการปะทะแสงแดดโดยการฉีดพ่นไบโอฟิล์มทุกๆ 7วันครั้ง เท่านี้ก็สามารถลดความเสียของผลผลิตลงได้
Line Official: https://bit.ly/3bYfcKC
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook:

Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com