พืชผัก พืชไร่

“คนจนไม่ยิ่งใหญ่” รีบใช้การเกษตร…นำประเทศไทย

“รวยกระจุก จนกระจาย” สำนวนนี้สำหรับประเทศไทย…..ยังทันสมัยอยู่เสมอ!!! แต่วลีของลุงแอ๊ด คาราบาวที่ว่า “คนจนผู้ยิ่งใหญ่” กำลังจะมลายหายไป เนื่องด้วยการถูกดูดเลือดทุกเมื่อเชื่อวันจากนายทุนยักษ์ใหญ่ทั้งไทยและต่างประเทศ อยู่ในรูปของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งยานยนต์ ร้านสะดวกซื้อและโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ

“ผลกำไร” ที่ได้จากการส่งออกจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ คนไทยส่วนใหญ่ได้เพียง “ค่าจ้างแรงงาน”  “ผลกำไร” จากการขายสินค้าตามร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่ทุกตรอก ซอกซอย……กำลังถูกนำไปลงทุนนอกประเทศ ไม่ได้ไหลเวียนเปลี่ยนผ่านเข้ามาในชุมชน…..เหมือนเคย   เกษตรกรหน้าดำคร่าเครียด…..เพราะที่นาถูกยึด รายได้ที่จ่ายไป ไม่ได้หมุนกลับคืนมาในชุมชนในรูปแบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน เช่น เกษตรกรขายข้าว ขายผัก ได้เงินไปซื้อสบู่ ยาสีฟันจากร้านค้าในชุมชน ร้านค้าในชุมชนได้เงิน นำไปซื้อ อิฐ หิน ปูนทราย เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดมาต่อเติมอาคารบ้านเรือน เจ๊กในตลาดก็กลับมาซื้อผัก ผลไม้จากชาวไร่ชาวนา เป็นต้น

“คนจน….จึงไม่ยิ่งใหญ่” อีกต่อไป เพราะนับวันมีแต่แห้งลง ๆ…. ในอดีตขอให้มีที่ดิน มีข้าวกิน มีผักสวนครัว รั้วกินได้ มีไก่ มีไขใต้ถุนบ้าน มีปลาอยู่ในบ่อ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารจากท้องถิ่นธรรมชาติ…..แต่ปัจจุบันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้แต่เพียงเงินอำนวยความสะดวกซื้อหาอาหารเข้าบ้านแต่เพียงอย่างเดียว…เมื่อขาดเงิน หรือเงินหมุนเวียนในชุมชน เริ่มลดลง ๆ ไปทีละน้อย…..ก็เปรียบเหมือนร่างกายที่กำลังสูญเสียเลือดออกไปจากตัวทีละน้อย…….รอวันตาย การให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรแบบพอเพียง พึ่งตนเอง หลีกเลี่ยงการทำที่ละเยอะ ๆ ทีละมาก ๆ ต้องใช้เงินและทุนสูงมหาศาล  ซึ่งตาสี ยายสา ตามา ยายมี…………หมดปัญญาทำ……เมื่อไม่ทำก็ต้องซื้อ…………เมื่อซื้อก็หมดเงิน……หมดเงิน……ก็ใกล้จะตาย!!!  การทำเกษตรแปลงใหญ่ที่เอื้อให้นายทุนทำแต่เพียงอย่างเดียว…..จึงไม่ใช่ทางออกที่น่าจะถูกต้องมากนัก เพราะจะทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศที่มักจะทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการเกษตรตามบรรพบุรุษมายาวนาน…จะสูญสิ้นไปกลายไปเป็นแรงงานทาส….แต่เพียงอย่างเดียว

บ้านนอก  คอกนา

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com