เทคโนโลยีการเกษตร, ข่าวเกษตร

คงคุณค่ารสชาติน้ำตาลสดได้นานถึงครึ่งปีด้วยระบบไอน้ำ

NULL

                ลูกตาลสด จัดเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่เมื่อนำมาแปรรูป…เป็นน้ำตาลสดแล้ว คุณค่าทางอาหาร, สี, กลิ่นและรสชาติมักจางหายไป ผลมาจากกระบวนการแปรรูป…

                …โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทผักและผลไม้ การแปรรูปมีส่วนทำให้คุณค่าทางอาหารที่แท้จริงสูญเสียไป…ด้วยเหตุนี้ ทีมนักศึกษาประกอบด้วย นายนิธิ ไชยสงคราม, นายอภิชัย เทพมณีรัตน์ และนายอนุวัฒน์ วงศ์อำมาตย์ จากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้คิดค้นเครื่องระเหยน้ำตาลสดขึ้น

fiogf49gjkf0d

                นายอนุวัฒน์ วงศ์อำมาตย์ หัวหน้าทีมกล่าวว่า น้ำตาลสดที่ชาวบ้านทำออกจำหน่ายนั้นส่วนใหญ่นำผลผลิตจากลูกตาลมาใส่เคี่ยวในกระทะด้วยความร้อนสูงและความร้อนนี่เองที่ทำให้คุณค่าทางอาหาร สี กลิ่น และรสชาติของน้ำตาลสดหายไปบางส่วน เราจึงออกแบบ เครื่องระเหยน้ำตาลสดขึ้นเพื่อหาวิธีคงคุณค่าทางอาหาร รสชาติ รวมทั้งหาทางเก็บรักษาน้ำตาลสดไว้ให้ได้นานที่สุด

                โดยใช้น้ำเป็นตัวกลางส่งผ่านความร้อนจากฮีทเตอร์ไปสู่น้ำตาลสด ทำให้น้ำตาลสดไม่ต้องรับความร้อนจากฮีทเตอร์โดยตรง จึงยังคุณค่าทางอาหาร สี กลิ่น และรสชาติไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้วย

                …ส่วนประกอบหลักของเครื่องระเหยน้ำตาลสด ได้แก่ ถังให้ความร้อน, ถังแลกเปลี่ยนความร้อน, ถังแยกไอ และถังควบแน่น…

                ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเริ่มจาก เปิดเครื่องให้ได้ภาวะสุญญากาศ ประมาณ 30 นาทีจากนั้นเทน้ำตาลสดลงไปในถังให้ความร้อน แล้วน้ำตาลสดก็จะส่งผ่านมายังท่อเล็ก ๆ เพื่อรับความร้อนจากฮีทเตอร์ โดยมีน้ำเป็นตัวพาความร้อนและน้ำตาลสดก็จะถูกส่งผ่านไปยังถังแยกไอ ซึ่งจะทำการแยกไอที่เกิดจากการเดือดของน้ำ โดยน้ำตาลสดนั้นจะเดือดอยู่ที่ 60 องศาเซลเซียส แล้วไอน้ำที่เดือดนี้ จะถูกแยกไปที่ถังควบแน่น

                จากนั้นแวคคัม ปั๊มแยกไอน้ำออกไปนอกระบบ ส่วนน้ำตาลสดก็จะหมุนเวียนเข้าสู่ด้านล่างของถังให้ความร้อน กลับเข้าสู่ขั้นตอนของเครื่องอีกครั้งหนึ่ง หมุนเวียนไปเช่นนี้จนได้ระดับความหวานที่เหมาะสม (โดยเราจะเช็กเปอร์เซ็นต์ความหวานทุกครึ่งชั่วโมง)

                ผลผลิตที่ได้ก็จะเป็นน้ำตาลล้วน ๆ มีลักษณะข้นหนืดคล้ายน้ำผึ้ง โดยแต่ละครั้งใช้น้ำตาลสด 100 ลิตร เมื่อผ่านกรรมวิธีแยกน้ำและน้ำตาล ด้วยเครื่องระเหยน้ำตาลสดนี้แล้ว จะได้น้ำตาลเข้มข้น 16 ลิตร มีลักษณะเป็นน้ำเชื่อมผลไม้ เก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือน

                …เมื่อต้องการดื่ม…เพียงแค่ ผสมน้ำลงไปในอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 6 ก็จะได้น้ำตาลสดรสชาติดั้งเดิมปราศจากกลิ่นไหม้ของลูกตาล ชุ่มคอ ชื่นใจ อย่าบอกใครเชียว…

                ต้นทุนการผลิตเครื่องระเหยน้ำตาลสด ทีมงานของน้อง ๆ บอกเสียงเดียวกันว่า ไม่แพงแค่ประมาณ 50,000 บาทเท่านั้น ผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สามารถกริ๊งกร๊างเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร. เจริญ เจริญชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ 0-2549-3375 หรือที่กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-4994 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : ไชยรัตน์ ส้มฉุน. ไทยรัฐ. ปีที่ 57 ฉบับที่ 17,727 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2549 หน้า 7.