การเกษตร, ข้าว, ข้าว, ข้าว, ข่าวเกษตร

ข้าว GAP เกษตรแปลงใหญ่ภาคเหนือเริ่มสตาร์ท

ช่วงนี้ได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือบ่อยหน่อย เพราะผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายผลักดันเรื่องเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษกันอย่างจริงจังมีการผลักดันนโยบายให้ทั้ง ธกส. และสหกรณ์การเกษตร รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรและโครงการเกษตรแปลงใหญ่เตรียมพร้อมต่อการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์จึงมีความประสงค์ของหน่วยงานสหกรณ์และ สกต. ให้ช่วยกันปฏิวัติทางความคิด ติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

 

  

 

สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จึงขอเริ่มด้วยการทำกลุ่มปลูกข้าว GAP ซึ่งทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ได้เข้าไปส่งเสริมเรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์แบบมืออาชีพ ได้มาตรฐาน มีเลขทะเบียนรับรองจากกรมวิชาการเกษตรรองรับ มีใบการันตีจาก ออร์แกนิคไทยแลนด์และ มาตรฐานระดับสากล IFOAM จึงทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีความมั่นใจในเป้าหมายที่วางไว้มากขึ้นอย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้นี้น่าจะขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียงและโครงการเกษตรแปลงใหญ่ต่างๆที่ใจต่อไปสำหรับท่านที่สนใจการใช้สารชีวภัณฑ์หรือการทำเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษ

 

 

ติดต่อฝ่ายวิชาการของชมรมฯเราได้นะครับ 029861680-2, www.thaigreenagro.com

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com