เห็ดนางรม นางฟ้า, สารพันเห็ด

ข้อมูลภาคสนาม แก้ปัญหาเห็ดไม่ออกดอก ผลผลิตน้อย ด้วยสูตรฮอร์โมนเร่งดอกของ TGA

บทความตอนนี้นำข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานด้วยสูตรการใช้แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด+อาหารเสริมเห็ดดีพร้อม
ของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ของโครงการเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวันของ
โรงเรียนสินแร่สยาม ที่อยู่ หมู่3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โดยผู้ที่ให้ข้อมูลคืออาจารย์วรางคณา โพธิ์บาย (ครูผู้ดูแลโครงการเพาะเห็ด)
สาเหตุที่นำอาจารย์วรางคณา มารู้จักกับทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษเราก็สืบเนื่องจาก
เห็ดนางฟ้าภูฐานที่เพาะเลี้ยงในโครงการเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวันจำนวน 1,500 ก้อน
เลี้ยงมา 1 เดือน ไม่ออกดอกเลย ซึ่งก็ดูแลดีทำโรงเรือนไว้อย่างดี
แต่เห็ดก็ยังไม่ออกดอกซักที เลยตัดสินใจหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตจนมาเจอ
บทความเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตเห็ดด้วยการฉีดพ่นฮอร์โมนเห็ดที่ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษเขียนเอาไว้
เลยเกิดความสนใจและได้ลองสั่งซื้อแร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดกับอาหารเสริมเห็ดดีพร้อม
อย่างละ 1 ซอง ทางระ
LINE CENTER ของเราไปลองใช้
ผ่านไป 2 สัปดาห์ได้มี
LINE จากวรางคณา โพธิ์บาย
แจ้งข้อมูลมากับทางผู้เขียน ว่าหลังจากฉีดพ่นสูตรที่ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ คือใช้
แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด กับ อาหารเสริมเห็ดดีพร้อม อย่างละ 5 ก้อนแกง(50 กรัม)
ผสมน้ำ 5 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่น 3 วันครั้ง
พบความแตกต่างในสัปดาห์แรกที่เริ่มฉีดพ่นฮอร์โมน คือเห็ดออกดอกมา 5 กิโลกรัม
ดอกสวยมาก อวบอ้วนสมบูรณ์ดี ก้านใหญ่ยาว (ตามภาพประกอบ)

เห็ด.jpg  เห็ด1.jpg


และออกดอกมา 10 กิโลกรัมในสัปดาห์ที่2 คุณภาพดอกก็ดีเหมือนเดิม
(ตามภาพประกอบ)

เห็ด2.jpg  เห็ด3.jpg

ทำให้ทางคุณครูรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและได้รีบแจ้งข้อมูลเข้ามากับทางผู้เขียน
สำหรับเห็ดที่ออกดอกมา ก็ได้ถูกนำไปใช้ตามชื่อโครงการ
คือนำไปเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในโรงเรียน
ซึ่งส่วนดอกหนึ่งได้ถูกนำไปจำหน่ายเพื่อนำเงินส่วนนั้นมาเก็บไว้เพื่อนำไปลงทุนซื้อก้อนเห็ดมาใช้ในโครงการครั้งหน้าต่อๆไป
ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมทางคุณครูวรางคณา โพธิ์บายจะ
LINE
มาให้ข้อมูลเป็นระยะๆในโอกาสต่อๆไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายจตุโชค จันทรภูมี(ผู้เขียน)
โทร.0859205846 หรือสอบถามทาง
LINE ID : tga001 หรือสอบถามไปที่ฝ่ายวิชาการของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร.029861680-2

 

เขียนและรายงานโดย
: นายจตุโชค จันทรภูมี(นักวิชาการ) 

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com 

แนะนำติชม thaigreenagro@gmail.com