0

Your Cart

No products in the cart.
Thaigreenagro

เกษตรยุคใหม่ ลด ละ เลิก ใช้สารเคมีกันเถอะครับ

เกษตรในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนไปเพราะ ปัจจุบัน กระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมและการบริโภคเพื่อสุขภาพ กำลังตื่นตัว การรณรงค์เพื่อ ลด ละ เลิก ใช้สารเคมีในการทำเกษตร กำลังได้รับความนิยม แต่สิ่งเหล่านี้กลับถูกมองข้ามจากเกษตรกร เพราะขาดการเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกร ประกอบกับสารเคมีทางการเกษตรในปัจจุบันหาได้ง่าย และเห็นผลรวดเร็วกว่า สารชีวภัณฑ์ แต่เมื่อมีการใช้ในระยะเวลานานๆ ก็จะเริ่มส่งผลเสียออกมาให้เห็น และเป็นปัญหาให้เกษตรกรต้องตามแก้อีกมากมาย แถมยังส่งผลเสียต่อ ดิน น้ำ จุลินทรีย์ดีๆในธรรมชาติ ความสมดุลของระบบนิเวศ ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เกษตรกรควรเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกไม้ผล แบบปลอดสารพิษ และหาวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะนำมาใช้ทดแทนสารเคมี ทางผู้เขียน จึงอยากแนะนำว่า ให้ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการทำเกษตร เป็นสิ่งมีชีวิต ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช ในที่นี้จะพูดถึงจุลินทรีย์ 5 ชนิด ได้แก่ 1.ไบโอแทค (Bacillus thuringiensis ssp) บีทีชีวภาพปราบหนอน ไม่ว่าจะเป็นหนอนกอ หนอนห่อใบ หนอนใย หนอนชอนใบ ฯลฯ 2. ไบโอเซ็นเซอร์ (Bacillus Subthilis ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพปราบโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม มะนาว โรคแอนแทรกโนส โรคกุ้งแห้งในพริก 3.อินดิวเซอร์ (Trichoderma harzianum ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดโรคใบด่าง ใบดำ ใบจุด ใบฉ่ำน้ำ โรครากเน่าโคนเน่า 4. คัทออฟ (beauveria bassiana ssp.) จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดเพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง 5.ฟอร์แทรน (metarhizium anisopliae ssp.) จุลินทรีย์กำจัดปลวกร้ายในอาคารบ้านเรือน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น ฯลฯ จุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดนี้ ถือว่าเป็น จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ทางด้านชีวภาพที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการนำไปป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ไม่ว่า จะเป็นเพลี้ย หนอน รา และไร ที่จะเข้ามาทำลายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างครอบคลุม โดยไม่ต้องหันกลับไปใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีกำจัดศัตรูพืช อีกเลย

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2
หรือผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง) 092-7744902
Hotline สายด่วน 084-5554205 -9
หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com

My wishlist

Product name Unit price Stock status
No products added to the wishlist
×